Nyhetsbrev

Läs och prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut 8 gånger per år.

Läs mer

VA i andras publikationer

Förteckning över andra sammanhang (artiklar och bokkapitel) där resultat från våra undersökningar publicerats.

Läs mer

Samtliga VA-rapporter

VA har publicerat ett 100-tal rapporter sedan föreningen bildades 2002.

Läs mer

Publications in English

Some of VA's reports and activity summaries are available in English.

Read more

Senast publicerat

New tool to help anyone learn how to spot fake news

Several years of research and development are behind the News Evaluator, a tool that teaches an evidence-based method for online source criticism. The tool has now been launched in English and Swedish versions for use by those wanting to teach source criticism, as well as anyone wanting to learn how to evaluate the credibility of online news themselves.

Läs vidare


Se alla publikationer

Referat från aktiviteter


Läs alla referat

Remissvar & skrivelser

VA: Värna akademisk frihet och främja livslångt lärande

Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare. Därför tillstyrker VA i ett remissvar att lärosätenas roll som självständig och kritiskt reflekterande kraft i samhället markeras i lag.

Läs vidare


Läs alla skrivelser och remissvar

Debattartiklar


Läs alla debattartiklar