Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2005

Rapport 2006:1


I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 3 000 enkäter gick hösten 2005 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Svaren har bearbetats och analyserats under våren.

I denna skrift presenteras undersökningens resultat av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.