Galna, virriga och ondsinta? – bilder av forskare i medier för unga

Rapport 2007:6

I denna skrift presenteras resultat och slutsatser av en förstudie om de bilder av forskare som unga möter i medier.

Rapporten är en del av VAs ungdomsstudie, som består av flera delar:

  • Analys av samlade data från VAs årliga attitydundersökningar 2002–2007, telefonintervjuer och postala enkäter. VA-rapport 2007:4 Ungdomars syn på Vetenskap.
  • Djupintervjuer med barn, 10–12 år, och ungdomar, 16–17 år, om deras syn på kunskap, forskning, vetenskap och forskare för att få förståelse för hur de resonerar, vilka de påverkas av och hur deras attityder utvecklas. VA-rapport 2007:5 Unga om kunskap.
  • Förstudie av forskarbilder i medier genom analys av ett urval serietidningar och tv-program som barn och unga tar del av. VA-rapport 2007:6 Galna, virriga och ondsinta? (denna rapport).
  • Analys av utvärderingar av aktiviteter, vars syfte är att stimulera barns och undomars intresse för naturvetenskap och teknik, med avseende på vad som utvärderas och vilka faktorer som uppges leda till positiva resultat.
  • VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt?
  • En översikt av svensk och internationell litteratur om ungdomars värderingar och attityder till vetenskap, forskare och utbildning har gjorts integrerat i studien och refereras i rapporterna.
  • I VA-rapport 2007:8 Kunskap äger, sammanfattas hela studien.

Ladda ner pdf här.


0 kommentarer

  1. Professorn åker tidsmaskin : Vetenskap & Allmänhet |

    […] Är denna professorsmedverkan i en radiosatir månne ett tecken på forskares ökade synlighet ute i ”den vanliga världen” och att de inte längre sitter lika gömda i sina elfenbenstorn…? Eller är det bara ett exempel på det gamla vanliga ”galen vetenskapsman med sin ännu galnare (och inte helt välfungerande) uppfinning”? (se t.ex. Wikipedia, eller Galna virriga och ondsinta?) […]

Kommentering är avstängd.