Därför dialog

Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Vi – och många med oss – är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

Vi genomför studier och undersökningar, anordnar möten och aktiviteter, och utvecklar och testar nya format för dialog. Därtill samlar och sprider vi egna och andras kunskaper och erfarenheter av samverkan och kommunikation mellan allmänhet och forskare.

VAs mål är att:

 1. allmänheten har kunskap om vad vetenskap är, förstår hur forskning fungerar och vilken roll den spelar i samhället
 2. verksamma i utbildnings- och forskningssystemet har kunskap om
  • allmänhetens attityder till forskning
  • vikten av dialog och samverkan med samhället
  • metoder för kommunikation om forskning
 3. beslutsfattare tar del av vetenskap, ser värdet av dialog mellan forskning och samhälle, och agerar därefter
 4. VAs roll som expertorganisation inom dialog, forskningskommunikation och samverkan fortsätter att stärkas nationellt och internationellt
 5. VAs medlemmar ska vara en mångfald av samhällsaktörer. VA ska erbjuda något av värde för samtliga medlemmar.

Föreningen har fyra strategier för att uppnå målen:

 • Kunskapsutveckling genom studier, opinionsundersökningar och omvärldsbevakning
 • Aktiviteter i nya former med utgångspunkt i vad som berör och engagerar
 • Kommunikation av egna och andras kunskaper och erfarenheter
 • Påverkansarbete genom skrivelser, debattinlägg och dialog med beslutsfattare.

Se även:  VAs långsiktiga strategi (pdf)

 

Informationsmaterial: