Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2011

VA-rapport 2012:6

I projektet Vetenskapen i Samhället studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

3 000 enkäter gick hösten 2011 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen med frågor om synen på forskning och forskare. Svaren bearbetades och analyserades under 2012. I denna rapport presenteras resultaten.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.