Känsla för kunskap – nio röster om vetenskap och värderingar

Rapport 2010:3

Finns det samband mellan människors värderingar, deras bakgrund och kunskapssyn? Det har vi undersökt i studien Vetenskap & Värderingar, som sammanfattas i denna bok.


Lyckonivån – huruvida man är tillfreds med livet, samhället och medmänniskorna – är starkt kopplad till synen på kunskap. Annat som spelar in är klass, politiska värderingar och religiös tro.

I boken reflekterar nio samhällsprofiler kring resultaten och sina känslor för kunskap. Mohammad Fazlhashemi, Mats Gerdau, Sören Holmberg, Helle Klein, Joakim Palme, Maria Rankka, Christer Sturmark, Eva Swartz och Seher Yilmaz ger sina perspektiv och konkreta förslag till hur intresset för kunskap kan öka.

Avslutningsvis drar VA slutsatser och ger rekommendationer om hur kunskapssamhället ska kunna omfatta oss alla.

Detta är den tredje och avslutande delen av studien Vetenskap & Värderingar. Del 1, Vetenskap att tro på? presenterades hösten 2009 och del 2, Kunskap i en klass för sig? sommaren 2010.

Frågorna som ställdes i de olika delarna av studien, samt förteckning över litteratur och andra källor, finns att hämta här:

Vetenskap & Värderingar: Frågorna – Rapportbilaga 1

Vetenskap & Värderingar: Källförteckning – Rapportbilaga 2

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.