Lika barn debattera mest – forskares medverkan på DN Debatt 1992–2015

VA-rapport 2019:2

För att följa allmänhetens förtroende för forskningen kartlägger Vetenskap & Allmänhet, VA, och SOM-institutet vid Göteborgs universitet sedan 2002 opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. Projektet går under namnet Vetenskapen i Samhället och involverar sedan 2011 också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Dagens Nyheters sida DN Debatt har länge varit en ledande arena för den offentliga debatten i Sverige. Via debattsidan kan aktörer vända sig direkt till olika målgrupper, som politiker, myndigheter och den breda allmänheten. För att undersöka hur, när och i vilka syften forskare medverkar på debattsidan, samt vilka aktörer och forskningsområden som syns mest, genomfördes en systematisk kvantitativ innehållsanalys av innehållet på DN Debatt.

Ett av de mest slående resultaten är att 80 procent av forskarna bakom artiklarna är män. Männen är även oftare än kvinnor ensamförfattare till sina artiklar. Andelen kvinnliga författare har dock ökat över tid.

De två forskningsområden som dominerar är medicin och samhällsvetenskap. Samhällsvetenskap står för två tredjedelar av totala antalet artiklar, och medicin utgör knappt en femtedel. De vanligaste ämnesområdena är politik, ekonomi, forskning och hälsa.

Rapporten har skrivits av utredare på VA – fil. mag. Fredrik Brounéus, fil. dr Gustav Bohlin, fil. dr Maria Lindholm (tidigare VA, sedan september 2018 anställd på Vetenskapsrådet) och Anna Maria Jönsson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.

Studien har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar