Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2014

VA-rapport 2015:2


Varje år sedan 2002 undersöker VA i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet svenska folkets syn på vetenskap och forskning. Sedan 2011 medverkar också Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet i projektet.

Hösten 2014 sändes 3 400 enkäter ut per post till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen. Resultaten presenteras i rapporten Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM-undersökningen 2014, VA-rapport 2015:2. Analysen har gjorts av Henrik Oscarsson, föreståndare för SOM-institutet och professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och docent Annika Bergström undersökningsledare vid SOM-institutet.

Undersökningen har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar