Ungdomars syn på Vetenskap – analys av VA-data 2002–2007

Skapad:

2007-11-13

Senast uppdaterad:

2022-12-19

Denna skrift presenterar analyser av samlade data från intervju- och enkätundersökningar som VA genomfört sedan 2002.

VA har årligen 2002–2007 genomfört opinionsundersökningar baserade dels på telefonintervjuer med 1 000 personer och dels på postala enkäter till 3 000 personer – i båda fallen riksrepresentativa urval av svenskar. Telefonintervjuerna har genomförts av Synovate och de postala enkäterna av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Rapporten är en del av VAs ungdomsstudie, som består av flera delar:

  • Analys av samlade data från VAs årliga attitydundersökningar 2002–2007, telefonintervjuer och postala enkäter. VA-rapport 2007:4 Ungdomars syn på Vetenskap (denna rapport).
  • Djupintervjuer med barn, 10–12 år, och ungdomar, 16–17 år, om deras syn på kunskap, forskning, vetenskap och forskare för att få förståelse för hur de resonerar, vilka de påverkas av och hur deras attityder utvecklas. VA-rapport 2007:5 Unga om kunskap.
  • Förstudie av forskarbilder i medier genom analys av ett urval serietidningar och tv-program som barn och unga tar del av. VA-rapport 2007:6 Galna, virriga och ondsinta?
  • Analys av utvärderingar av aktiviteter, vars syfte är att stimulera barns och undomars intresse för naturvetenskap och teknik, med avseende på vad som utvärderas och vilka faktorer som uppges leda till positiva resultat.
  • VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt?
  • En översikt av svensk och internationell litteratur om ungdomars värderingar och attityder till vetenskap, forskare och utbildning har gjorts integrerat i studien och refereras i rapporterna.
  • I VA-rapport 2007:8 Kunskap äger, sammanfattas hela studien.

VA-rapport 2007:4


Författare: Karin Hermansson, VA

Publicerad: November 2007

Antal sidor: 60

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]