VA-barometer 2011/12

Rapport 2011:4


Varmare vindar för vetenskapen

  • Förtroendet för universitetsforskare ökar igen efter en tidigare nedgång
  • En minskande andel tycker att vetenskap och teknik är för svårt för de flesta att förstå.
  • Fyra av tio vill att Sverige satsar mer på forskning som kan ge Nobelpris.

Det är några av resultaten i VAs årliga barometer, som mäter svenskarnas attityder till forskning och forskare. Årets upplaga baseras dels på telefonintervjuer, dels på VAs medverkan i SOM-undersökningen. Telefonintervjuerna, 1003 stycken, genomfördes av Novus Opinion. SOM-enkäten gick ut till 3000 personer. Undersökningarna görs med riksrepresentativa urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre. Mätningen är den tionde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

Ladda ner rapporten här.

Ladda ner frågebatteriet till telefonintervjuerna i pdf-format.


Kommentering är avstängd.