ForskarFredag 2021 – en del av European Researchers’ Night.

VA-rapport 2022:1

Sammanfattning av ForskarFredag 2021 som arrangerades på 25 orter i hela Sverige den 20 – 26 september.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021 genomfördes med stöd av AFA FörsäkringCarl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig ForskningIKEM – Innovations- och kemiindustrierna i SverigeJernkontoretKungl. Patriotiska SällskapetKungl. VitterhetsakademienNaturvetarnaSULF – Sveriges universitetslärare och forskareSveriges IngenjörerVetenskapsrådetVinnova, och Wenner-Gren Stiftelserna, Åforsk stiftelsen samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA No 101036119.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar