Forskarfredag 2021 – en del av European Researchers Night

Skapad:

2022-02-03

Senast uppdaterad:

2022-12-07

Sammanfattning av ForskarFredag 2021 som arrangerades på 25 orter i hela Sverige den 20 – 26 september.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag 2021 genomfördes med stöd av AFA FörsäkringCarl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig ForskningIKEM – Innovations- och kemiindustrierna i SverigeJernkontoretKungl. Patriotiska SällskapetKungl. VitterhetsakademienNaturvetarnaSULF – Sveriges universitetslärare och forskareSveriges IngenjörerVetenskapsrådetVinnova, och Wenner-Gren Stiftelserna, Åforsk stiftelsen samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions, GA No 101036119.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Vendela Kjerner

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *