10 år av dialog! Jubileumsskrift till VAs 10-årsjubileum

VA-rapport 2012:1


Vetenskap & Allmänhet, VA, bildades 2002 för att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. I denna jubileumsskrift beskrivs de första tio årens verksamhet, med fokus på VAs tre huvuduppgifter:

Kunskapsutveckling:

  • opinionsundersökningar
  • studier av samhällsgruppers samspel med forskning
  • kartläggningar av forskares samverkan
  • metoder för forskningskommunikation

Samtal och workshops i nya former om forskning och forskningskommunikation

Kommunikation av andras och egna kunskaper och erfarenheter.


Kommentering är avstängd.