VA-barometern 2010/11

Rapport 2010:6


Förtroendet för forskare är på nedgång.

 • En ökande andel tror att astrologi är en vetenskap.
 • Samtidigt stärks tilltron till forskningens möjligheter att bromsa klimatförändringar och att öka den ekonomiska tillväxten.

Det är några av resultaten i VAs årliga barometer, som görs genom drygt 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16 år och äldre. Mätningen är den nionde sedan Vetenskap & Allmänhet bildades 2002.

Här kan du ladda ner frågebatteriet till Barometerstudien i pdf format.

Ladda ner pdf här.


0 kommentarer

 1. Astrologi – en vetenskap? « Johan Groths hemsida |

  […] Läs rapporten i sin helhet här. […]

 2. VA-bloggen fyller 2 år! : Vetenskap & Allmänhet |

  […] Kungen nämnde siffror (om astrologi) ur VA-barometern i sitt jultal […]

 3. Forskarröster om forskarförtroende | Vetenskap & Allmänhet |

  […] flera sidor åt frågan om vad allmänhetens fallande förtroendet för forskare som vi sett i VA-barometern kan bero […]

 4. Slitsamt förvärvat och snabbt fördärvat? – en studie av förtroendet för forskare | Vetenskap & Allmänhet |

  […] Andelen med stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor sjönk från 75 procent 2009 till 63 procent 2010 i den årliga VA-barometern. […]

 5. Titanic och teknikoptimismen | Vetenskap & Allmänhet |

  […] att den tekniska utvecklingen de senaste 10-20 åren gjort livet bättre eller mycket bättre (Se VA-barometern 2010/11, sid 14-15). Inställningen till den vetenskapliga utvecklingen är ungefär lika positiv, och så har det med […]

Kommentering är avstängd.