Allmänhetens syn på Vetenskap 2005

VA-rapport 2005:4


VA har för fjärde året i rad uppdragit åt Temo att genomföra en opinionsundersökning om allmänhetens syn på vetenskap och forskare. Avsikten är att denna barometer efter hand skall ge en bild av trender och förändringar i opinionen på området.

Undersökningen genomfördes genom drygt tusen telefonintervjuer den 29 augusti – 1 september 2005 med ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen 16 år och äldre.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.