Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening som grundades i januari 2002.

VA har ett 80-tal medlemsorganisationer som t.ex. myndigheter, högskolor, företag, folkbildningsorganisationer och forskningsfinansiärer. Dessutom finns individuella medlemmar.

VAs styrelse består för närvarande av tolv ledamöter och de väljs för två år. Se våra stadgar.

kansliet arbetar sex personer heltid och sex deltid. Vill du bli en av oss?

Ordförande:

Kerstin Norén (nås via e-post [email protected])

Generalsekreterare:

Cissi Billgren Askwall