Elever ritar sig själva som framtida forskare – resultat från ForskarFredags teckningstävling 2017

VA-rapport 2018:4

I augusti och september 2017 genomfördes en teckningstävling för skolklasser i hela Sverige på temat ”Rita dig själv som forskare. I den här rapporten analyseras teckningarna av professor Anne-Li Lindgren och doktorand Sofia Grunditz vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Tävlingen var en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag och samlade in 1 237 bilder från över 70 skolklasser med barn i åldrarna 6–12 år i hela Sverige. Tävlingen var inspirerad av en liknande teckningstävling som genomfördes år 2007.

Anne-li Lindgren och Sofia Grunditz har lagt fokus på hur flickor respektive pojkar ritar, i vilken grad stereotypa föreställningar om forskare syns i bilderna och en översiktlig jämförelse med bilderna från 2007. De ger också råd till lärare om hur teckningsuppgifter kan användas som en del av undervisningen.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar