Elever ritar sig själva som framtida forskare – resultat från ForskarFredags teckningstävling 2017

VA-rapport 2018:4

I augusti och september 2017 genomfördes en teckningstävling för skolklasser i hela Sverige på temat ”Rita dig själv som forskare. I den här rapporten analyseras teckningarna av professor Anne-Li Lindgren och doktorand Sofia Grunditz vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Tävlingen var en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag och samlade in 1 237 bilder från över 70 skolklasser med barn i åldrarna 6–12 år i hela Sverige. Tävlingen var inspirerad av en liknande teckningstävling som genomfördes år 2007.

Anneli-Lindgren och Sofia Grunditz har lagt fokus på hur flickor respektive pojkar ritar, i vilken grad stereotypa föreställningar om forskare syns i bilderna och gör en översiktlig jämförelse med bilderna från 2007. De ger också råd till lärare om hur teckningsuppgifter kan användas i som en del av undervisningen.

Ladda ner pdf här.


Lägg till en kommentar