Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2007

Rapport 2008:2

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området.

3 000 enkäter gick hösten 2007 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen.

Svaren har bearbetats och analyserats under våren. I denna skrift presenteras undersökningens resultat av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.