Lärare om företagsamhet

Rapport 2005:2


Nutek, Verket för näringslivsutveckling, genomförde i samverkan med andra myndigheter och organisationer under åren 2005-2007 ett nationellt program för att främja entreprenörskap i främst grund- och gymnasieskolan samt högskolan. Ett starkare entreprenörskap förutsätter positiva attityder till entreprenörskap och företagande.

Lärare är en grupp som har stort inflytande på barns och ungdomars attityder och beteenden. VA gjorde 2004 en undersökning av lärares attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskning. Med stöd av och i samråd med Nutek genomfördes sedan en fördjupad studie med betoning på lärares attityder till och arbete för att utveckla elevers företagsamhet. Resultatet av undersökningen presenteras i denna skrift (VA-rapport 2005:2 / Nutek infonr. 060-2005).

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.