Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2004

Rapport 2005:1


I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 3 000 enkäter gick hösten 2004 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen.

Svaren har bearbetats och analyserats under våren 2005. I denna skrift presenteras undersökningens resultat av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull.

Ladda ner pdf här.


Kommentering är avstängd.