Vetenskapen i Samhället – resultat från SOM 2004

Skapad:

2005-06-20

Senast uppdaterad:

2022-12-20

I projektet ”Vetenskapen i Samhället” studerar VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet opinionen i Sverige på det vetenskapliga området. 3 000 enkäter gick hösten 2004 till ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen.

Svaren har bearbetats och analyserats under våren 2005. I denna skrift presenteras undersökningens resultat av professorerna Sören Holmberg och Lennart Weibull.

VA-rapport 2005:1


Författare: Sören Holmberg och Lennart Weibull.

Publicerad: juni 2005

Antal sidor: 32

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]