Studier

Vi bygger upp kunskap om relationerna mellan vetenskapen och det omgivande samhället.

Studier

Presentation av mediastudien och förtroende i samband med covid-19 pandemin under VA-dagen 2020.Foto: Ben Libberton

VA genomför studier i gränssnittet mellan vetenskap och allmänhet.

I listan nedan kan du hitta mer information om våra studier via de grupper undersökningarna gäller.

  • Allmänhetens attityder – attitydundersökningar, återkommande opinionsmätningar och fördjupande studier av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.
  • Barn och ungdomar – om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter.
  • Forskare – forskarnas roll och syn på att kommunicera med det omgivande samhället.
  • Journalister/media och kommunikatörer – Journalister/media och kommunikatörers roll i allmänhetens attityder och beteenden rörande forskning och vetenskap.
  • Myndigheter – Myndigheternas forskningsbaserade kunskapsinhämtning.
  • Näringslivet – synen på forskning och vetenskap i näringslivet och relationerna mellan forskare och företag.
  • Politiker – Hur politiker ser på kunskap, vetenskap och vetenskapens roll i samhället. 
  • Samverkan – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer.
  • Skola möter vetenskap – lärare och skolans samverkan med forskning och forskare.

Läs det senaste om våra studier

Vägledning för tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Vetenskap & Allmänhet har tillsammans… Läs mer

Skapad:

2023-03-10 |

Uppdaterad:

2023-03-10 |

Kategorier:

Myndigheter, Övriga publikationer

Ny vägledning för tillgänglig samhällsinformation

Alla har rätt att ta del av information om det som händer i samhället. Vid kriser är det särskilt viktigt att myndigheterna faktiskt når alla. Därför har Vetenskap & Allmänhet… Läs mer

Skapad:

2023-03-08 |

Uppdaterad:

2023-03-17 |

Kategorier:

Myndigheter, Nyheter

Stora skillnader i intresse för naturvetenskaps- och teknikprogrammen mellan olika kommuner

Andelen gymnasieelever som går naturvetenskaps- och teknikprogrammen varierar stort mellan Sveriges kommuner. Satsningar som kommunerna gör för att öka ungdomars teknikintresse har betydelse. Det visar en ny rapport som Vetenskap… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-28 |

Kategorier:

Myndigheter, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, Ungdomar

Naturvetenskaps- och teknikprogrammen – för vem och var?

Rapporten ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var? En jämförelse mellan kommuner och övertid”, är framtagen inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens projekt Framtidens kunskapssamhälle. Projektets vision är ett samhälle där kunskap… Läs mer

Skapad:

2023-02-17 |

Uppdaterad:

2023-02-24 |

Kategorier:

Myndigheter, Övriga publikationer, Ungdomar

Shedding light on the public’s views of the humanities

To have a clearly described societal benefit is said to be an important factor for people to be able to have confidence in research. But it seems that this matters… Läs mer

Skapad:

2023-02-16 |

Uppdaterad:

2023-02-16 |

Kategorier:

The Public, VA-rapport, ViS
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]