Studier

Vi bygger upp kunskap om relationerna mellan vetenskapen och det omgivande samhället

Studier

Presentation av mediastudien och förtroende i samband med covid-19 pandemin under VA-dagen 2020.Foto: Ben Libberton

VA genomför studier i gränssnittet mellan vetenskap och allmänhet.

I listan nedan kan du hitta mer information om våra studier via de grupper undersökningarna gäller.

  • Allmänhetens attityder – attitydundersökningar, återkommande opinionsmätningar och fördjupande studier av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare.
  • Barn och ungdomar – om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter.
  • Forskare – forskarnas roll och syn på att kommunicera med det omgivande samhället.
  • Journalister/media och kommunikatörer – Journalister/media och kommunikatörers roll i allmänhetens attityder och beteenden rörande forskning och vetenskap.
  • Myndigheter – Myndigheternas forskningsbaserade kunskapsinhämtning.
  • Näringslivet – synen på forskning och vetenskap i näringslivet och relationerna mellan forskare och företag.
  • Politiker – Hur politiker ser på kunskap, vetenskap och vetenskapens roll i samhället. 
  • Samverkan – Internationell översikt, analys och förslag till samverkansindikatorer.
  • Skola möter vetenskap – lärare och skolans samverkan med forskning och forskare.

Läs det senaste om våra studier

Mot ett bättre hum om humaniora

Varför saknar många uppfattning om sitt förtroende för forskning i humaniora? Hur kan vi stärka förtroendet för humanistisk forskning och se till att kunskapen kommer samhället till del? Det var… Läs mer

Skapad:

2024-02-05 |

Uppdaterad:

2024-02-08 |

Kategorier:

Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, ViS

Årets VA-barometer: Fler tveksamma till AI-utvecklingen

Svenskars intresse för forskning i samhällsvetenskap ökar för andra mätningen i rad, och förtroendet för forskare vid universitet och högskolor är fortsatt stort. Däremot har fler blivit tveksamma till AI-utvecklingen.… Läs mer

Skapad:

2023-12-15 |

Uppdaterad:

2023-12-18 |

Kategorier:

Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, VA-barometer

Årets VA-barometer: Fler tveksamma till AI-utvecklingen

Svenskars intresse för forskning i samhällsvetenskap ökar, och överlag är förtroendet för forskare och forskning stort. Men allmänhetens inställning till artificiell intelligens (AI) har blivit mer försiktig de senaste åren.… Läs mer

Skapad:

2023-12-15 |

Uppdaterad:

2023-12-15 |

Kategorier:

Pressmeddelande, VA-barometer

VA-barometern 2023/24

Svenskarnas syn på artificiell intelligens har blivit mer försiktig. Det visar 2023/24 års VA-barometer. (mer …) Läs mer

Skapad:

2023-12-15 |

Uppdaterad:

2023-12-18 |

Kategorier:

VA-barometer, VA-rapport

Tre frågor till Gustav Bohlin inför Humtank och VAs seminarieturné i Malmö, Umeå och Stockholm

Tre besök på tre lärosäten – på tre veckor. I höst träffar VA och Humtank forskare, journalister och beslutsfattare för att diskutera hur vi kan stärka humanioras roll i samhället.… Läs mer

Skapad:

2023-10-09 |

Uppdaterad:

2023-10-17 |

Kategorier:

Dialogaktiviteter, Nyheter, ViS
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Gustav Bohlin

[email protected]