Kunskap äger – VAs ungdomsstudie i korthet

Skapad:

2007-11-13

Senast uppdaterad:

2022-12-19

Det övergripande syftet med VAs ungdomsstudie är att öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter. I denna skrift, Kunskap äger, sammanfattas hela studien.


Studien består av flera delar:

  • Analys av samlade data från VAs årliga attitydundersökningar 2002–2007, telefonintervjuer och postala enkäter. VA-rapport 2007:4 Ungdomars syn på Vetenskap.
  • Djupintervjuer med barn, 10–12 år, och ungdomar, 16–17 år, om deras syn på kunskap, forskning, vetenskap och forskare för att få förståelse för hur de resonerar, vilka de påverkas av och hur deras attityder utvecklas. VA-rapport 2007:5 Unga om kunskap.
  • Förstudie av forskarbilder i medier genom analys av ett urval serietidningar och tv-program som barn och unga tar del av. VA-rapport 2007:6 Galna, virriga och ondsinta?
  • Analys av utvärderingar av aktiviteter, vars syfte är att stimulera barns och undomars intresse för naturvetenskap och teknik, med avseende på vad som utvärderas och vilka faktorer som uppges leda till positiva resultat. VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt?

VA-rapport 2007:8


Författare: Karin Hermansson, VA

Publicerad: November 2007

Antal sidor: 12

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]