Detta är en återkommande mätning av den svenska allmänhetens syn på vetenskap, forskning och forskare. Barometern startade 2002 och görs genom ca 1 000 telefonintervjuer med ett riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16-74 år.

va-barometer

VA-barometern publiceras årligen i en tryckt folder som även finns tillgänglig på VA:s webbplats elektroniskt, tillsammans med frågebatteriet. Vissa frågor i VA-barometern har ställt återkommande sedan mätningarna startade 2002, medan vissa nya frågor utvecklas för att kunna följa samhällsutvecklingen och aktuella händelser. En av de frågor som ställts återkommande är vilken förtroende svenskarna har för forskare vid universitet och högskolor, och vid företag.

Resultaten i VA-barometern är representativa för svenska befolkningen vad gäller kön, ålder, kommuntyp och utbildningsnivå. Datainsamlingen sker i månadsskiftet september–oktober varje år och är avslutad innan årets Nobelpris tillkännages, då medieuppmärksamheten kring Nobelpriset skulle kunna påverka resultaten.

En referensgrupp bestående av experter på enkätmetodik och statistik bistår varje år i arbetet med att utforma frågebatteriet. Från och med 2012 görs de i samarbete med undersökningsföretaget Exquiro.

För mer information, kontakta Martin Bergman, utredare.

Lista på alla VA-barometrar:

Du hittar alla utgivna VA-barometrar i bläddervänligt format HÄR.

Senaste om VA-barometern:


| Vetenskap & Allmänhet

Kvinnors förtroende för forskare sjunker

Nästan hälften av Sveriges unga män kan tänka sig en karriär som forskare. Bland unga kvinnor är det bara var femte som kan se sig som forskare i framtiden. Samtidigt sjunker kvinnors förtroende för forskare kraftigt, medan männens förtroende ligger kvar på samma nivå som i fjol. Det visar Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning VA-barometern som presenterades vid ett seminarium på Nobelmuseet den 14 december.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Svagt hum om humaniora – VA-barometer-seminariet 2016

Macchiarini-affären har försvagat förtroendet för medicinsk forskning. Svenskar är generellt intresserade av forskning, men saknar uppfattning om flera forskningsområden – särskilt humaniora. Det är några av resultaten i årets VA-barometer, som diskuterades vid ett seminarium den 15 december.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny VA-barometer: Macchiarini sänker förtroendet

Macchiarini-affären har lett till att förtroendet för medicinsk forskning minskat hos en tredjedel av de svenskar som känner till händelserna. Samtidigt har det generella förtroendet för forskare ökat – men försvagats. Det visar Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning VA-barometern som presenteras i dag på Nobelmuseet.

Läs vidare