YouCount

vill öka ungdomars delaktighet i samhället

YouCount

I den svenska delen av YouCount samarbetar VA med Botkyrka ungdomsfullmäktige och Södertörns högskola för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Foto: Botkyrka ungdomsfullmäktige

YouCount handlar om att utveckla och testa olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället. Nio länder deltar i det treåriga EU-projektet, som koordineras av OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo. VA, Södertörns högskola och Botkyrka Ungdomsfullmäktige ansvarar för den svenska delen av projektet.

I YouCount samarbetar forskare och ungdomar för att tillsammans undersöka och hitta lösningar på problem som hindrar unga människor från att vara delaktiga i samhället. Grunden i arbetssättet är samhällsvetenskaplig medborgarforskningcitizen social science (CSS).

Under projektet, som pågår 2021–2023, kommer deltagarna att fokusera på olika hinder för delaktighet i de medverkande länderna. Här ingår till exempel brist på arbetstillfällen för unga, upplevelser av utanförskap, konflikter mellan nyanlända och andra grupper av ungdomar, samt utmaningar kring att engagera sig i civilsamhället. 

VA, Södertörns högskola och Botkyrka ungdomsfullmäktige samarbetar i den svenska delen av projektet för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Målet är att tillsammans skapa lösningar för att navigera förbi identifierade hinder, och att se om dessa lösningar även kan användas på andra håll, både i Sverige och utomlands.

Tredjepart:

Arbetsgruppen Empowerment, Inclusiveness and Equity inom European Citizen Science Association (ECSA)

Mer om YouCount


Följ projektet på Twitter: @youcountproject och Facebook: @Youcountproject

Läs mer på projektets webbplats.

YouCount finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.


YouCount EU

Läs det senaste om YouCount

Sunshine and Citizen Science at the YouCount meeting in San Sebastian

Lessons learned in youth-focused Citizen Social Science and fast-paced world café discussions on how to create social innovations were the focus of the YouCount consortium meeting in San Sebastian. Here… Läs mer

Skapad:

2023-04-28 |

Uppdaterad:

2023-05-15 |

Kategorier:

Activity summaries, Citizen Science, EU-projekt, Medborgarforskning, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, Youcount

Social inclusion through civic engagement in Botkyrka

Can civil-society engagement function as a driver for other forms of social inclusion for young people? And if so, can we identify important drivers for enabling more young people to… Läs mer

Skapad:

2023-01-11 |

Uppdaterad:

2023-03-23 |

Kategorier:

Citizen Science, EU-projekt, Medborgarforskning, News articles, Nyheter, Youcount

Vad är meningen med medborgarforskning?

Många av oss hade inte varit på en fysisk konferens på två och ett halvt år. Det kändes som att det låg ett ohörbart sus av förväntan över hela Århus… Läs mer

YouCount – citizen scientist training

The YouCount project is about using citizen science to boost young people’s inclusion in society. As part of the Swedish case, PhD student Dina Dabaghie has been sharing her own… Läs mer

Skapad:

2022-05-20 |

Uppdaterad:

2023-03-23 |

Kategorier:

Activity summaries, Citizen Science, EU-projekt, Medborgarforskning, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, Youcount
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Lina Rådmark

Tel 0702399398

[email protected]

David Borgström

Tel 073-996 95 75

[email protected]