YouCount

vill öka ungdomars delaktighet i samhället

YouCount

I den svenska delen av YouCount samarbetar VA med Botkyrka ungdomsfullmäktige och Södertörns högskola för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Foto: Botkyrka ungdomsfullmäktige

YouCount handlar om att utveckla och testa olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället. Nio länder deltar i det treåriga EU-projektet, som koordineras av OsloMet – Storbyuniversitetet i Oslo. VA, Södertörns högskola och Botkyrka Ungdomsfullmäktige ansvarar för den svenska delen av projektet.

I YouCount samarbetar forskare och ungdomar för att tillsammans undersöka och hitta lösningar på problem som hindrar unga människor från att vara delaktiga i samhället. Grunden i arbetssättet är samhällsvetenskaplig medborgarforskningcitizen social science (CSS).

Under projektet, som pågår 2021–2023, kommer deltagarna att fokusera på olika hinder för delaktighet i de medverkande länderna. Här ingår till exempel brist på arbetstillfällen för unga, upplevelser av utanförskap, konflikter mellan nyanlända och andra grupper av ungdomar, samt utmaningar kring att engagera sig i civilsamhället. 

VA, Södertörns högskola och Botkyrka ungdomsfullmäktige samarbetar i den svenska delen av projektet för att undersöka hur fler ungdomar ska få möjlighet att engagera sig i ungdomsfullmäktige. Målet är att tillsammans skapa lösningar för att navigera förbi identifierade hinder, och att se om dessa lösningar även kan användas på andra håll, både i Sverige och utomlands.

Tredjepart:

Arbetsgruppen Empowerment, Inclusiveness and Equity inom European Citizen Science Association (ECSA)

Mer om YouCount


Följ projektet på Twitter: @youcountproject och Facebook: @Youcountproject

Läs mer på projektets webbplats.

YouCount finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.


YouCount EU

Läs det senaste om YouCount

YouCount wraps up with co-created handbook

Ten case studies, nine countries, three years, and a wealth of lessons learned. The citizen science project YouCount draws to an end with a collective sense of having explored new… Läs mer

Skapad:

2024-02-29 |

Uppdaterad:

2024-03-04 |

Kategorier:

Citizen Science, EU-projekt, News articles, Youcount

YouCount knöt ihop säcken med samskapad handbok

Tio fallstudier, nio länder, tre år och mängder av lärdomar. Medborgarforskningsprojektet YouCount avslutas med en kollektiv känsla av att ha utforskat ny samskapande terräng och nya format för att stärka… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-03-05 |

Kategorier:

EU-projekt, Medborgarforskning, Nyheter, Youcount

Handbook of Youth Citizen Social Science

Working with Young People and the Local Community for Social Change. This handbook build on the experiences from the YouCount project and represents a unique contribution to the field of… Läs mer

Skapad:

2024-02-23 |

Uppdaterad:

2024-03-05 |

Kategorier:

EU-projekt, Övriga publikationer, VA Reports & Papers, Youcount

Medborgarforskning som river murar

Vilka hinder möter unga i Botkyrka? Hur kan vuxenvärlden bli bättre på att lyssna? Hur involverar man ungdomar i forskning på riktigt, och vad händer mellan forskare och unga när… Läs mer

Skapad:

2023-10-24 |

Uppdaterad:

2023-11-08 |

Kategorier:

EU-projekt, Medborgarforskning, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, Youcount
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Lina Rådmark

[email protected]

David Borgström

Tel 073-996 95 75

[email protected]