Skrivelser och remissvar

Vi vill påverka

VAs påverkansarbete handlar bland annat om att skriva remissvar och andra skrivelser.

VA inbjuds ofta att svara på remisser inom frågor som rör våra intresseområden.

VAs skrivelser och remissvar:

Medborgarforskning för att uppnå hållbarhetsmålen

Gör medborgarforskning till en nyckelfaktor i alla aktiviteter som är relevanta för de globala hållberhetsmålen. Det uppmanar Vetenskap & Allmänhet, VA, och hundratals andra organisationer som tillsammans nyligen undertecknat en… Läs mer

Skapad:

2020-10-26 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

ARCS, EU-Citizen.Science, EU-projekt, Massexperiment, Medborgarforskning, Nyheter, Skrivelser och remissvar

VA: Värna akademisk frihet och främja livslångt lärande

Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt ifrågasätts och till och med trakasseras forskare allt oftare. Därför tillstyrker VA i ett… Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

Nyheter, Skrivelser och remissvar

VAs yttrande över Ändringar i högskolelagen.

Vetenskap & Allmänhets yttrande över ”Promemoria angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.” (mer…) Läs mer

Skapad:

2020-09-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

Skrivelser och remissvar

VA bidrar till att Europa 2020-strategin genomförs

Attitydmätningen VA-barometern, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och en rad medborgarforskningsprojekt. Det är exempel på verksamheter som kan bidra till EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning. Vetenskap & Allmänhet lyfter fram dem i… Läs mer

Skapad:

2020-05-04 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

Nyheter, Skrivelser och remissvar
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]