Forskardialog

Forskardialog på ForskarFredag i Stockholm/GIH 2013.

VA vill åstadkomma samtal i nya former kring olika forskningsanknutna teman som engagerar människor. Grundtanken är att dialogen bör styras av folks intressen, frågor och oro, snarare än att utgå från vad forskarna vill föra ut.

 • Ämnen
  Samtalsämnena bör beröra människors vardag eller på annat sätt kännas engagerande för en bred allmänhet. Undvik övergripande teman av typen Nanoteknikens risker utan formulera hellre frågor som t.ex.:
  – Vad styr hur vi väljer partner?
  – Varför blir få lyckligare av att bli rika?
  – Kan nanopartiklar i hudkräm vara farliga?
 • Val av forskare
  Forskaren måste vara lyhörd och intresserad av deltagarnas frågor och tankar. Lika viktigt som att behärska ämnet är att forskaren kan tala på ett lättfattligt och intresseväckande sätt.
 • Samtalsledare
  För att underlätta dialog behövs en samtalsledare som kan strukturera samtalet, uppmuntra till inlägg och vid behov ställa frågor, förtydliga och runda av.
 • Dialog
  Syftet är att åstadkomma en dialog, inte ett föredrag följt av en frågestund. Därför är det viktigt att klargöra förutsättningarna direkt vid starten. Oftast är det bra att forskaren inleder med några minuters berättande, gärna också med någon fråga till publiken, konkreta exempel eller provokativa påståenden. Deltagarna inbjuds sedan att aktivt delta i samtalet.
 • Tid
  En forskardialog bör inte pågå så länge så att ämnet känns uttömt. Idealiskt avslutas samtalet en stund efter att dialogen nått klimax.

Ett specifikt exempel på forskardialoger är Science Café – fika med en forskare.

Senaste publikationerna rörande forskardialog

Science Café med framtidens teknik i fokus

VR, AR och XR… att navigera genom ett nytt teknologiskt landskap är inte alldeles enkelt. Den 15 februari arrangerade Vetenskap & Allmänhet ett Science Café i Hallunda Folkets Hus i… Läs mer

Skapad:

2023-02-24 |

Uppdaterad:

2023-02-24 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter, Science Café, TechEthos

Science café om framtidens klimattekniker

Den 1 juni genomfördes den första aktiviteten i Sverige inom EU-projektet TechEthos. Ett 20-tal personer fikade med forskare och pratade om framtidens klimattekniker på Tekniska museets kvällsevenemang Climate Bar i… Läs mer

Skapad:

2022-06-02 |

Uppdaterad:

2023-02-13 |

Kategorier:

EU-projekt, Nyheter, Referat från VA:s aktiviteter, Science Café, TechEthos

VA debating topical science & society issues at ESOF 2020 

Public trust in science, handling scientific uncertainty, responsible research and innovation, and the future of science communication are all topics of discussion that VA (Public & Science) will be contributing… Läs mer

Skapad:

2020-08-28 |

Uppdaterad:

2022-12-19 |

Kategorier:

Forskardialog, News articles, Nyheter, Orion

Kampen om kunskap – strategier för samverkan

Forskare förväntas samverka med sitt omgivande samhälle i allt större utsträckning. Men vad menar vi med det? Och är samverkan alltid att föredra? Frågorna utforskas i boken Kampen om kunskap… Läs mer

Skapad:

2020-06-29 |

Uppdaterad:

2023-02-17 |

Kategorier:

Forskardialog, Nyheter, Orion, Referat från VA:s aktiviteter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]