Tenacity

Ökat samhällsengagemang för ett kunskapsbaserat samhälle

Tenacity

Bild från ett ungdomsparliament i samarbete med VA-medlemmen Thorildsplans gymnasium i Stockholm 2014. Foto: Gustaf Waesterberg

Hur kan samtalsdemokrati användas av lärosäten för att förbättra och öka samverkan med det omgivande samhället? TENACITY (communiTy Engagement for a kNowledge bAsed society) är ett Erasmus+ -projekt som ska utforma och testa olika verktyg och strategier för att utveckla demokratiska samtalsmetoder genom att involvera lärosäten, lokalsamhället och beslutsfattare i utvecklingen av olika former av inkluderande arbetssätt. VA  är en av nio europeiska partners i detta tvååriga projekt som löper till december 2023.

Det övergripande målet med TENACITY-projektet är att involvera lärosäten och andra partnerorganisationer i att utforma och utveckla modeller och digitala verktyg för att stärka samverkan(public engagement) med det omgivande samhället och öka relevansen av samverkansuppgiften. Detta för att att främja utvecklingen av ett kunskapsbaserat samhälle. Projektet syftar till att skapa en standardiserad lärandeprocess för samtalsdemokrati inom ramen för lärosätenas samverkansuppgift. I detta ingår också att ta fram strategier för kompetensutveckling för att stärka lärosäten, lokalsamhället och beslutsfattare i att utveckla inkluderande arbetssätt.

Tenacity projektet kommer att ta fram och utveckla:

  • En digital handbok som utforskar olika aspekter av lärosätens (akademins) samhällsengagemang och samverkan med det omgivande samhället inom ramen för “tredje uppgiften”.
  • Academic Deliberative Arenas (ADA) för öppen vetenskap och innovation – digtiala arenor för att underlätta samverkan med det omgivande samhället.
  • En digital lärplatform och mobilapp med verktyg och resurser för de som jobbar med deliberativ demokrati och samverkan.

Dessutom kommer Tenacityprojektet arrangera internationella utbildningsaktiviteter, nationella evenemang samt olika former av kommunikationsaktiviteter. VA kommer att vara involverad i samtliga delar av projektet. 

TENACITY finansieras av Europeiska kommissionens Erasmusprogram. Projektet pågår från december 2021 till december 2023.

I Tenacity medverkar följande organisationer:


Tenacity

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Maria Hagardt

[email protected]

Helen Garrison

[email protected]