Forskning om forskningskommunikation i Sverige – En översiktlig kartläggning

Vetenskapsrådets rapport

Forskning om forskningskommunikation är ett relativt ungt och växande område med en existerande internationell infrastruktur i form av vetenskapliga tidskrifter, nätverk och regelbundna konferenser. Denna rapport kartlägger den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige.

Vetenskap & Allmänhet har på uppdrag av Vetenskapsrådet genomfört en översiktlig kartläggning av den forskning som bedrivs om forskningskommunikation i Sverige. Arbetet har utgått från forskare, verksamma vid svenska organisationer, som mellan 2010 och 2019 publicerat vetenskapliga artiklar i någon av det internationella forskningsområdets tre huvudsakliga tidskrifter:

I ett inledande bakgrundskapitel ges även en översiktlig beskrivning av forskningsområdet som helhet.

(Värt att notera är att forskningskommunikation inte finns upptaget som forskningsämne i SCB:s och UKÄ:s klassificering “Standard för svensk indelning av forskningsämnen”).

Kartläggningen är gjord av Gustav Bohlin, Vetenskap & Allmänhet, och Joanne Bakker, Karolinska institutet.

Ladda ner rapporten här.


Lägg till en kommentar