Vetenskap & Allmänhet – och många med oss – är övertygade om att dialog är en grundbult i vårt demokratiska samhälle, och en nödvändighet för att forskning ska leda till lösningar på de utmaningar som samhället står inför.

Samtal med Thomas Strand riksdagsledamot (S), Fredrik Christensson riksdagsledamot (C) och Anna Starbrink landstingsråd (L)  om den viktigaste valfrågan: Hur vet du det? Seminarium under Järvaveckan 2018 Foto: VA/Lena Söderström.

Vi vill förstärka samverkansuppgiftens alla dimensioner, såväl demokratiska och kulturella som avseende samhällsnytta och bildning.

Läs våra:

• Skrivelser och remissvar

• Debattartiklar

Aktuella projekt:

Falling Walls Engage Hub Sweden –  den nordeuropeiska noden i ett internationellt nätverk för forskningskommunikation och forskningssamverkan.

• GENDERACTIONplus – EU-projekt som vill främja jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet.

Samverkan – vi jobbar för att samverkan ska vara meriterande för forskare och en viktig del av forskares arbete.

 Super MoRRIEU-projekt som ska utveckla och förbättra metoder att mäta aktiviteter inom RRI (ansvarsfull forskning och innovation).

• TechEthosEU-projekt som belyser de etiska aspekterna av teknisk innovation och framväxande teknik.

Tenacity EU-projekt som ska öka engagemanget för ett kunskapsbaserat samhälle

YouCountEU-projekt som utvecklar och testar olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället.

Avslutade projekt:

• ARCS – ett svenskt samarbetsprojekt som utvecklat en nationell portal för medborgarforskning.

Bloom – EU-projekt för att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi.

• EU-Citizen.Science – för medborgarforskning i Europa.

• March for Science Sverige – Hur vet du det? – manifestationer och kampanjer för att stå upp för vetenskapen.

• Nyhetsvärderaren – forskare, lärare och elever utvecklar tillsammans ett verktyg för undervisning i källkritik.

• ORION Open science – EU-projekt för att göra forskning inom life science och biomedicin mer inkluderande.

•  Pratavaccin.se – en webbplats med evidensbaserade verktyg för att bemöta myter och missuppfattningar om vaccin.

• RETHINKEU-projekt om framtidens forskningskommunikation.

• RRI Tools (Responsible research and innovation) – EU-projekt som skapat en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation.

• SciShops EU-projekt där ett europeiskt nätverk för Science shops skapats.

• Smedpack – en paketlösning för läkemedelskonsumenternas säkerhet.

• SwafS (Science with and for Society) –nationell plattform för att påverka Horisont 2020.

• Öppen vetenskap – workshops

Läs det senaste inom detta område:


| Vetenskap & Allmänhet

VA supports 2027 as the UN Year of Science Engagement

VA (Public & Science) has announced its support to designate 2027 as a ”UN International Year of Science Engagement” (IYSE 2027). The initiative is being led by the Falling Walls Foundation. The aim is to promote science communication, co-creation and engagement in research as tools for finding solutions to the world’s biggest challenges.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Europe-wide call to end gender-based violence in academia

Institutions and individuals across Europe are being invited to sign a Call for Action to end gender-based violence in academia. It includes specific recommendations for research performing organisation and their leaders; research funding organisations; EU Member States; and the European Commission, and highlights the need for institutional change, particularly addressing organisational culture, and ensuring the prevention, early detection, and effective handling of cases.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

2027 ett FN-år för ”Science engagement”

Vetenskap & Allmänhet stödjer arbetet med att utse 2027 till ett “UN International Year of Science Engagement” (IYSE 2027).  Det är stiftelsen Falling Walls som lanserat initiativet. Målet är att uppmärksamma forskningskommunikation, samskapande och involvering i forskning som verktyg för att hitta lösningar på världens största utmaningar.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Consultation to identify needs on tackling gender-based violence in academia

The EU-funded GENDERACTIONplus project held its first stakeholder engagement event on 21 September 2022 to discuss ways of tackling gender-based violence in academia. Representatives of student and early-career researcher associations from across Europe shared their views and needs during the online workshop. VA (Public & Science) led the organisation of the workshop.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Science on demand!? Go local, think small and place based

These were three of many tips that Nordic Baltic Science communicators shared at the Reconnecting People – Nordic Baltic SciComm trends online seminar on 16 June. The event was organised by the Falling Walls Engage Hub Sweden and was open to the Nordic-Baltic SciComm community and other interested parties.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskningskommunikation i fokus – ta del av två samtal

Pågår det en kamp om kunskap i Sverige? Påverkas uppfattningen om forskning när olika budskap sprids från många håll? Hur kan vi stärka forskningskommunikationen i Sverige? Det är några frågor som  diskuterades i två samtal den 1 juni, som båda går att se i efterhand.

Läs vidare