Medborgarforskning – citizen science – handlar om att forskare och ”vanligt folk” hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. VA deltar i projektet ARCS som ska bygga en svensk webbportal för alla som vill vara med och forska.

Foto:Tomas Carlberg/SLU

På webbportalen medborgarforskning.se ska alla som är intresserade kunna hitta råd och riktlinjer, delta i projekt, starta nya projekt och utbyta råd och erfarenheter med varandra. Projektet som ska bygga portalen går under namnet ARCS och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och VA.

Portalen lanseras under våren 2020, men redan nu går det att bidra till bygget: Vi vill kartlägga svensk medborgarforskning och efterlyser därför tips från alla som känner till projekt där forskare och frivilliga samarbetar för att ta fram ny kunskap. Tipsa oss gärna genom att fylla i det här formuläret!

Framsteg på bred front

Forskare och frivilliga har i flera hundra år hjälpts åt att forska. Oftast är det forskare som tagit hjälp av allmänheten för att samla in eller granska stora datamängder. Ett exempel är ForskarFredags årliga massexperiment, som VA har samordnat sedan 2009. Här har tusentals skolelever hjälpt till med riktig forskning om allt från lövträd och anslagstavlor till digital källkritik. En annan form av medborgarforskning är när medborgare använder vetenskapliga metoder för att göra sina röster hörda, till exempel genom att mäta vatten- eller luftföroreningar.

Medborgarforskning leder alltså inte bara till framsteg för forskningen, det påverkar även deltagarnas kunskaper och relation till vetenskap.

Om projektet ARCS

ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Syftet med projektet är att hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning för att samverka med samhället. Projektet finansieras av Vinnova, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

För mer information, gå in på www.medborgarforskning.se eller kontakta Fredrik Brounéus, utredare och pressansvarig på VA.

Läs det senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Forskning för alla – ny tv-serie av VA

Vad är vetenskap, hur har den utvecklats och vad behöver man egentligen veta om forskning? Det är några av frågorna i tv-serien Forskning för alla – så skapas kunskap på UR Play. I sju avsnitt samtalar forskare med VAs generalsekreterare Cissi Billgren Askwall om bland annat medborgarforskning, statistik och källkritik.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Projektpitchar, medborgarinvolvering och kunskapskiosker när vision ska bli verklighet

Hur omsätter vi all den kunskap som forskningen genererar och hur gör vi verklighet av bra idéer? Svaren ges under årets upplaga av Forum för forskningskommunikation, Nordens största konferens och mötesplats för dig som jobbar med att kommunicera forskning. Årets tema Från vision till verklighet behandlas både genom framåtblickar och praktiska workshops, varav tre arrangeras av VA.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Mycket medborgarforskning på gång 2020

Sugen på att forska? Aldrig förr har det funnits så många möjligheter för vem som helst att delta i riktig forskning. Här berättar vi om några av de medborgarforskningsprojekt som VA har på gång 2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

ECSA 2018 – post-conference reflections on citizen science

The second international conference of the European Citizen Science Association (ECSA) was held in Geneva, Switzerland, on 4–5 June 2018. VA’s Fredrik Brounéus and Dick Kasperowski from the University of Gothenburg gained inspiration for their current work building a Swedish national portal for citizen science. And, as often with conferences, they returned home with more questions than answers.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Medborgarforskning.se – ny mötesplats för folk och forskare

Forskare och ”vanligt folk” som hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. Det är vad medborgarforskning – citizen science – handlar om. Vetenskap & Allmänhet deltar i bygget av en svensk webbportal som ska bli en resurs och en knutpunkt för alla som vill vara med och forska.

Läs vidare