Medborgarforskning – citizen science – handlar om att forskare och ”vanligt folk” hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. Under åren 2018–2021 deltog VA i projektet ARCS som utvecklade webbportalen medborgarforskning.se för alla som vill vara med och forska.

Foto:Tomas Carlberg/SLU

På webbportalen medborgarforskning.sekan alla som är intresserade hitta befintliga projekt att delta i, starta nya projekt och utbyta råd och erfarenheter med varandra. Projektet som utvecklade portalen gick under namnet ARCS och var ett samarbete mellan Göteborgs universitet,Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet och VA.

Portalen lanserades den 8 december 2021, i samband med konferensen Medborgarforskning i Sverige – praktik och potential, på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Framsteg på bred front

Forskare och frivilliga har i flera hundra år hjälpts åt att forska. Oftast är det forskare som tagit hjälp av allmänheten för att samla in eller granska stora datamängder. Ett exempel är ForskarFredags årliga massexperiment som VA har samordnat sedan 2009. Här har tusentals skolelever hjälpt till med riktig forskning om allt från lövträd och anslagstavlor tilldigital källkritik. En annan form av medborgarforskning är när medborgare använder vetenskapliga metoder för att göra sina röster hörda, till exempel genom att mäta vatten- eller luftföroreningar

Medborgarforskning leder alltså inte bara till framsteg för forskningen, det påverkar även deltagarnas kunskaper och relation till vetenskap.

Om projektet ARCS

ARCS står för “ARenas for Cooperation through citizen Science”. Syftet med projektet var att hjälpa svenska universitet och högskolor att använda medborgarforskning för att samverka med samhället. Projektet finansierades av Vinnova, Göteborgs universitet,Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

För mer information, gå in på www.medborgarforskning.se eller kontakta Fredrik Brounéus, utredare på VA.

Läs det senaste om projektet:


| Fredrik Brounéus

Vad är meningen med medborgarforskning?

Många av oss hade inte varit på en fysisk konferens på två och ett halvt år. Det kändes som att det låg ett ohörbart sus av förväntan över hela Århus på morgonen den 25 april, när Engaging Citizen Science-konferensen skulle börja. I foajén utanför universitetets aula: tvåhundra forskare och praktiker från olika fält. Handtag, famntag, armbåge eller kindpuss? Vi spelade tillsammans upp en trevande men hjärtlig repertoar som hade kunnat bli underlag för spännande analyser i mänsklig interaktion.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny portal om medborgarforskning invigdes med konferens

Den 8 december arrangerade Vetenskap & Allmänhet konferensen “Medborgarforskning i Sverige – praktik och potential”. Konferensen var en avslutning på projektet ARCS – och startskottet för portalen medborgarforskning.se.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskning för alla – ny tv-serie av VA

Vad är vetenskap, hur har den utvecklats och vad behöver man egentligen veta om forskning? Det är några av frågorna i tv-serien Forskning för alla – så skapas kunskap på UR Play. I sju avsnitt samtalar forskare med VAs generalsekreterare Cissi Billgren Askwall om bland annat medborgarforskning, statistik och källkritik.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Projektpitchar, medborgarinvolvering och kunskapskiosker när vision ska bli verklighet

Hur omsätter vi all den kunskap som forskningen genererar och hur gör vi verklighet av bra idéer? Svaren ges under årets upplaga av Forum för forskningskommunikation, Nordens största konferens och mötesplats för dig som jobbar med att kommunicera forskning. Årets tema Från vision till verklighet behandlas både genom framåtblickar och praktiska workshops, varav tre arrangeras av VA.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Mycket medborgarforskning på gång 2020

Sugen på att forska? Aldrig förr har det funnits så många möjligheter för vem som helst att delta i riktig forskning. Här berättar vi om några av de medborgarforskningsprojekt som VA har på gång 2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

ECSA 2018 – post-conference reflections on citizen science

The second international conference of the European Citizen Science Association (ECSA) was held in Geneva, Switzerland, on 4–5 June 2018. VA’s Fredrik Brounéus and Dick Kasperowski from the University of Gothenburg gained inspiration for their current work building a Swedish national portal for citizen science. And, as often with conferences, they returned home with more questions than answers.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Medborgarforskning.se – ny mötesplats för folk och forskare

Forskare och ”vanligt folk” som hjälps åt att undersöka saker vetenskapligt. Det är vad medborgarforskning – citizen science – handlar om. Vetenskap & Allmänhet deltar i bygget av en svensk webbportal som ska bli en resurs och en knutpunkt för alla som vill vara med och forska.

Läs vidare