SciShops är ett EU-finansierat projekt som ska utveckla ekosystemet för Science Shops i EU. VA är en av 18 europeiska partners i detta 2,5-åriga projekt, som startade 2017. Science shops är en modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och och kunskapsöverföring mellan forskare och samhällsaktörer.

Den ursprungliga idén med Science shops var att skapa en fysisk plats på universiteten där medborgare och olika samhällsaktörer kunde samarbeta med forskare för att få hjälp med att lösa problem på lokal och regional nivå.

Syftet med SciShops-projektet är att ta till vara kunskapen inom befintliga Science shops i EU, öka deras kapacitet och undersöka hur olika typer av forskningsorganisationer, forskningsinstitut, företag, icke-statliga organisationer och universitet, kan utveckla nya Science shops. Projektet pågår under perioden 2017-2019.

Projektpartners:

Mer information:

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Helen Garrison, projektledare.
Du kan också följa projektet på Twitter: @SciShops_EU, Facebook: @scishops.eu och läsa mer på SciShops webbplats.

 

Senaste om projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Awareness of science shops varies across Europe and between stakeholders

Awareness of science shops and community-based participatory research is much higher in Western Europe, than in other parts of Europe. Researchers are more likely to be familiar with these concepts than community organisations, the main beneficiaries, too. These are some of the results of a survey conducted by SciShops, a new Horizon 2020 project promoting the growth of science shops and community-based research in Europe. VA is a partner in SciShops and was responsible for conducting the survey.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ökat samarbete mellan allmänhet och forskare genom SciShops

”Science shops” är en modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och kunskapsöverföring mellan forskare och andra samhällsaktörer. VA ingår i nya Horisont 2020-projektet SciShops som ska ta till vara kunskapen inom befintliga Science shops och undersöka hur organisationer kan utveckla nya Science shops. Vi behöver din hjälp!

Läs vidare