SciShops är ett nytt EU-finansierat projekt som ska utveckla ekosystemet för Science Shops i EU. VA är en av 18 europeiska partners i detta 2,5-åriga projekt, som startade med ett kick-offmöte i Wien. Science shops är en modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och och kunskapsöverföring mellan forskare och samhällsaktörer.

Den ursprungliga idén med Science shops var att skapa en fysisk plats på universiteten där medborgare och olika samhällsaktörer kunde samarbeta med forskare för att få hjälp med att lösa problem på lokal och regional nivå.

Syftet med projektet är att ta till vara kunskapen inom befintliga Science shops i EU, öka deras kapacitet och undersöka hur olika typer av forskningsorganisationer, forskningsinstitut, företag, icke-statliga organisationer och universitet, kan utveckla nya Science shops.

För mer information kontakta Helen Garrison, projektledare.

Se också www.scishops.eu.

Projektpartners:

 

Senaste om SciShops


| Vetenskap & Allmänhet

Ökat samarbete mellan allmänhet och forskare genom SciShops

”Science shops” är en modell för att möjliggöra forskningssamarbeten och kunskapsöverföring mellan forskare och andra samhällsaktörer. VA ingår i nya Horisont 2020-projektet SciShops som ska ta till vara kunskapen inom befintliga Science shops och undersöka hur organisationer kan utveckla nya Science shops. Vi behöver din hjälp!

Läs vidare