Öppen vetenskap har potential att förändra och öppna upp det vetenskapliga systemet för alla. Vissa aspekter av öppen vetenskap är också krav i EU-kommissionens nya forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Men vad innebär öppen vetenskap för dig och hur kan du dra nytta av det i ditt arbete? 

Vetenskap & Allmänhet arrangerade workshops online eller fysiskt om öppen vetenskap där begrepp som, öppen tillgång, öppna data, samskapande (public engagement), samverkan, medborgarforskning och forskningskommunikation ingår. Workshoparna var till för personal på lärosäten runt om i Sverige.

Målet var att stärka kompetensen hos forskare, personal vid forskningsservice, forskningskommunikatörer, bibliotekarier, samverkansansvariga samt övriga intresserade om vad dessa begrepp innebär och hur de kan tillämpas, både i det dagliga arbetet och för att underlätta ansökningar till t.ex. Horisont Europa EU:s ramprogram för forskning och innovation.

I workshopen blandades teoretiska presentationer om öppen vetenskap, samskapande (public engagement), medborgarforskning och forskningskommunikation, med interaktiva grupparbeten och presentationer av lokala projekt. På så sätt fick deltagarna lära sig att applicera olika aspekter av öppen vetenskap i sitt arbete och i sina eventuella projektansökningar. Det gavs även en kortare inblick i hur man kan kommunicera om sitt projekt samt erbjuds individuell rådgivning för egna projektansökningar. Utforming och genomförande av workshopparna skedde i samarbete med det lärosätet där de ägde rum. Medarrangörerna var med under dagen och presenterar sin verksamhet/service.

Upplägget har fokus på fyra områden:

Vid behov togs även ansvarsfull forskning och innovation upp (RRI- responsible research and innovation)

Mer information

Ta kontakt med Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA.

Denna workshopsserie finansierades av Vinnova som en vidareutveckling av den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society – SwafS.

 

Läs det senaste från projektet:


| Vetenskap & Allmänhet

Öppen vetenskap – snart verklighet världen runt

Unescos generalkonferens har antagit en rekommendation om öppen vetenskap. Vetenskap & Allmänhet ingick i den svenska delegationen och ser beslutet som ett viktigt steg på vägen mot mer tillgänglig och inkluderande forskning.

Läs vidare