Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare ny i styrelsen för Sense about Science

Skapad:

2024-04-29

Senast uppdaterad:

2024-05-03

Den brittiska organisationen Sense about Science arbetar för att öka insikten om vetenskaplig metod och evidens bland politiker och allmänhet. Sedan årsskiftet är Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare en av två europeiska representanter i styrelsen.

Organisationen anordnar bland annat det årliga evenemanget Evidence Week i det brittiska parlamentet i samarbete med parlamentets bibliotek och vetenskapliga sekreteriat, POST. Under veckan ges allmänheten möjlighet att ställa frågor till parlamentsledamöter om vilken evidens de grundar sina beslut på, samtidigt som politiker ges tillfälle att fråga ut universitetsforskare om deras expertområden.

Organisationen har också tagit fram verktyg som hjälper icke-experter avgöra hur mycket evidens, eller avsaknad av evidens, som ligger bakom olika politiska beslut. I ytterligare ett projekt hjälper man olika organisationer med riskvärdering, genom att sätta dem i kontakt med relevanta riskforskare.

Tillsammans med tidskriften Nature delar Sense about Science varje år ut det internationella Maddoxpriset till forskare som vågat ta strid för sin vetenskapliga hållning i kontroversiella ämnen. Årets nomineringsomgång är öppen fram till den 20 maj och vem som helst kan nominera till priset.

Vem tycker du står upp för vetenskap och evidensbaserad politik, med mod och integritet? Främjar offentlig diskussion kring svåra ämnen och förändrar opinionen eller politiken? Nominera redan idag: https://www.nature.com/immersive/maddoxprize/index.html

Läs om fler organisationer och nätverk som Vetenskap & Allmänhet och dess medarbetare är representerade i här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *