Skrivelse inför EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation (FP10)

Skapad:

2024-04-29

Senast uppdaterad:

2024-04-29

Inför förberedelsearbetet med EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation har Sveriges regering efterfrågat synpunkter från nationella aktörer. Vetenskap & Allmänhet var en av organisationerna som inbjöds till en hearing anordnad av Utbildningsdepartementet. I en skrivelse till departementet den 26 april 2024 utvecklar vi synpunkter inför Sveriges inspel till EU-kommissionen om hur nästa ramprogram för forskning och innovation bör utformas.

Ta del av inspelet.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *