I EU-Citizen.Science utvecklade VA tillsammans med 13 andra europeiska organisationer en europeisk plattform för medborgarforskning (citizen science). Bland deltagarna fanns universitet, ideella organisationer och museer. Projektet finansierades av EU och leddes av Naturhistoriska museet i Berlin.

Medborgarforskning (citizen science) handlar enkelt uttryckt om att allmänheten och forskare hjälps åt att ta fram ny vetenskaplig kunskap. Ofta är det forskare som tar hjälp av allmänheten för att samla in data (t.ex. vattenprover), men det kan också vara projekt som startats av privatpersoner eller föreningar för att undersöka något i närmiljön med vetenskapliga metoder.

I projektet EU-Citizen.Science utvecklades en europeisk plattform för medborgarforskning. Den slutliga versionen lanserades i oktober 2021 och ska hjälpa forskare att använda metoden i sitt arbete; privatpersoner att hitta projekt att delta i; beslutsfattare (t.ex. företag, myndigheter) att hitta resultat som de kan använda som underlag för beslut; och lärare att använda medborgarforskning i sin undervisning.

Den svenska motsvarigheten är portalen medborgarforskning.se, som lanserades i december 2021 och fokuserar på svensk medborgarforskning.

Projektpartners:

Se slutvideo från projektet nedan:

Mer information:

Projektets hemsida.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Fredrik Brounéus, utredare på VA.

Du kan också följa projektet på
Twitter: @EUCitSciProject  Facebook: @EUCitSciProject,  Instagram: @eucitsciproject

Senaste nytt om projektet:


| Fredrik Brounéus

Vad är meningen med medborgarforskning?

Många av oss hade inte varit på en fysisk konferens på två och ett halvt år. Det kändes som att det låg ett ohörbart sus av förväntan över hela Århus på morgonen den 25 april, när Engaging Citizen Science-konferensen skulle börja. I foajén utanför universitetets aula: tvåhundra forskare och praktiker från olika fält. Handtag, famntag, armbåge eller kindpuss? Vi spelade tillsammans upp en trevande men hjärtlig repertoar som hade kunnat bli underlag för spännande analyser i mänsklig interaktion.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Ny portal om medborgarforskning invigdes med konferens

Den 8 december arrangerade Vetenskap & Allmänhet konferensen “Medborgarforskning i Sverige – praktik och potential”. Konferensen var en avslutning på projektet ARCS – och startskottet för portalen medborgarforskning.se.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskning för alla – ny tv-serie av VA

Vad är vetenskap, hur har den utvecklats och vad behöver man egentligen veta om forskning? Det är några av frågorna i tv-serien Forskning för alla – så skapas kunskap på UR Play. I sju avsnitt samtalar forskare med VAs generalsekreterare Cissi Billgren Askwall om bland annat medborgarforskning, statistik och källkritik.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Det här kännetecknar medborgarforskning!

En forskare som ber frivilliga skicka in salivprover för att kartlägga bakteriefloran i deras munnar – är det medborgarforskning? En amatörexpert som studerar skalbaggar? Att fylla i en enkät? Med dokumentet The ECSA Characteristics of Citizen Science vill den europeiska organisationen för medborgarforskning, ECSA, bidra till förståelsen för vad som är – och inte är – medborgarforskning.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Mycket medborgarforskning på gång 2020

Sugen på att forska? Aldrig förr har det funnits så många möjligheter för vem som helst att delta i riktig forskning. Här berättar vi om några av de medborgarforskningsprojekt som VA har på gång 2020.

Läs vidare