I EU-Citizen.Science ska VA tillsammans med 13 andra europeiska organisationer utveckla en europeisk plattform för medborgarforskning (citizen science). Bland deltagarna finns universitet, ideella organisationer och museer. Projektet finansieras av EU och leds av Naturhistoriska museet i Berlin.

Medborgarforskning (citizen science) handlar enkelt uttryckt om att allmänheten och forskare hjälps åt att ta fram ny vetenskaplig kunskap. Ofta är det forskare som tar hjälp av allmänheten för att samla in data (t.ex. vattenprover), men det kan också vara projekt som startats av privatpersoner eller föreningar för att undersöka något i närmiljön med vetenskapliga metoder.

Syftet med EU-Citizen.Science är att efter tre år ha skapat en europeisk plattform för medborgarforskning. Plattformen ska till exempel göra det lättare för forskare att använda metoden i sitt arbete; för privatpersoner att hitta projekt att delta i; för beslutsfattare (t.ex. företag, myndigheter) att hitta resultat som de kan använda som underlag för beslut; och för lärare att använda medborgarforskning i sin undervisning.

Projektpartners:

Mer information:

Projektets hemsida.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Fredrik Bronéus, projektansvarig.

Du kan också följa projektet på
Twitter: @EUCitSciProject  Facebook: @EUCitSciProject,  Instagram: @eucitsciproject

Läs även om den svenska motsvarigheten till projektet ARCS – en plattform för svensk medborgarforskning.