EU-projektet ORION ska undersöka hur forskande och forskningsfinansierande organisationer inom life science och biomedicin kan bli öppnare och ta in fler samhällsperspektiv. VA är en av nio europeiska partners i detta projekt som koordineras av Center for Genomic Regulation i Spanien.

Alla partners på plats för kick-off möte på Center for Genomic Regulation i maj 2017.

Kärnan i ORION-projektet är att utveckla och genomföra medskapande-experiment (co-creation experiments) som testar hur forskning inom life science och biomedicin kan göras mer inkluderande för samhället. Experimenten ska involvera många olika aktörer. Här ingår till exempel dialoger kring kontroversiella forskningsområden och grundforskning där både allmänhet och experter deltar. Projektet ska utmynna i praxis och konkreta verktyg som forskande och forskningsfinansierande organisationer kan använda.

ORION står för Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge

Du kan också följa projektet på Twitter: @orion_opensci, på Facebook och läsa mer om om projektet på ORIONs webbplats.

För mer information kontakta Maria Lindholm, chefsutredare.

 

Senaste om ORION:


| Vetenskap & Allmänhet

From Open Science to Impact

How can researchers embrace open science for better research and societal impact? Listen to a webinar exploring different opportunities.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA öppnar upp forskningen i Europa

Det nya EU-projektet ORION ska undersöka hur forskande och forskningsfinansierande organisationer kan bli öppnare och ta in fler samhällsperspektiv. VA är en av nio partnerorganisationer som denna vecka samlas i Barcelona för att starta projektet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA to help research open up to society in new EU project

Press release 9 May 2017

ORION is a new collaborative European project to explore ways in which research and funding organisations in life sciences and biomedicine can open up the way they fund, organise and do research. VA (Public & Science) is one of the nine partners in the project. ORION kicks off in Barcelona this week.

Läs vidare