Ta fram nya bilder av forskning

Vill DU vara med att ta fram nya bilder av forskning? Bilder som visar en bredare syn på forskning. Bilder på humaniora och samhällsvetenskap har utvecklas i ett projekt i samverkan mellan föreningarna HumSamverkan och Vetenskap & Allmänhet.

De bilder som i dag används för att illustrera forskning och innovation är i regel hämtade från naturvetenskapen. Sök på internet med vilken sökmotor som helst för att se. Den stereotypa bilden av forskning och forskare etableras tidigt och forskare har föreslagit en rad olika anledningar till detta, till exempel bilder i skolböcker, skolans syn på vetenskap, TV-program, filmer, serietidningar samt massmedias bild av forskare.

De få bilder som illustrerar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning föreställer oftast inte forskningen som bedrivs, själva forskningsprocessen, och visar därför inte heller hur den kan bidra till att utveckla samhället. Läs mer om initiativet Humsamverkan och deras projekt Nya bilder av forskning här.

Det finns ett stort behov att få fram nya genrebilder av hum/sam-forskning, som kan användas av media, skola, akademi och forskningsfinansiärer. Det handlar om fotografier som inte bara kan illustrera hum/sam-forskning i allmänhet, utan som också kan fungera som alternativ till de genrefotografier som finns av “forskning” (hämtade från naturvetenskapen).

Det är viktigt att även bilder av specifika hum/sam-forskningssituationer utvecklas. De är lättare att skapa men målet med detta samverkansprojekt är att få fram just genrefotografier som t.ex. kan finnas i bildbanker.

Ett första försök att tillsammans med Johnér bildbyrå undersöka och utveckla sådana bilder i dialog mellan forskare, kommunikatörer och fotografer har gjorts tillsammans med Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. Läs om vår analys här.

Vi är en bit på väg men inte framme vid målet än, något som kanske inte är så förvånande. Om det varit enkelt att utveckla genrebilder inom humsam-forskning hade det sannolikt redan funnits sådana bilder. Samarbetsprojektet fortsätter och vi välkomnar nu fler organisationer att medverka. I dialog med bildbyrån och oss på VA ger ni förslag på forskning som ni vill illustrera. Vi väljer ut det vi tror är genomförbart och tar fram generiska bilder utifrån HumSamverkans bildtänk (se bild ovan) i dialog med er och forskarna. Ni får användbara bilder för er kommunikation och stödjer samtidigt projektet genom att utveckla nya bildbanksbilder av forskning och sprida det nya bildtänket.

Bakgrunden till projektet.

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Lotta W Tomasson

Tel 070-728 97 20

[email protected]