Vad är öppen vetenskap?

Öppen vetenskap handlar om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället. Det kan göras på olika sätt: genom att göra forskningsdata och forskningsresultat fritt tillgängliga och genom att bjuda in allmänheten och olika intressenter att delta i hela eller delar av forskningsprocessen. Samtidigt som vetenskapen öppnas upp är det viktigt att forskare medverkar i sammanhang utanför akademin: deltar i samhällsdebatten, samverkar och för dialog med olika samhällsaktörer.

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som bland annat omfattar öppen tillgång (att vetenskapliga resultat ska vara åtkomliga för alla), öppna data (att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt för alla), altmetri (nya sätt att mäta forskningens genomslag – alltså inte enbart vilka vetenskapliga tidskrifter som resultaten publiceras i) samt dialog och samskapande med det omgivande samhället. Här ingår t ex medborgarforskning  – att allmänheten direkt involveras i forskningsprojekt.

Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Varför öppen vetenskap?

Intresset för mer öppenhet mellan universitetsvärlden och det omgivande samhället (ofta kallat samverkan) har ökat markant de senaste åren. I maj 2016 beslutade EU-ländernas regeringar att unionen ska gå över till ett nytt system för öppen vetenskap.

I forskningspropositionen som antogs av riksdagen i april 2017 står det att “alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli omedelbart öppet tillgängliga direkt då de publiceras.” Det sägs även att forskningsdata som ligger till grund för dessa vetenskapliga publikationer ska bli öppet tillgängliga. Vikten av att involvera grupper utanför akademin lyfts bland annat i Unescos rekommendation för öppen vetenskap som antogs 2021, och som medlemsländerna åtagit sig att förverkliga. Samverkan med det omgivande samhället var också en central del i den senaste forskningspropositionen som antogs av riksdagen 2020.

Några fördelar med öppen vetenskap som ofta lyfts fram är att forskningen får högre kvalitet, att politiska beslut vilar på bättre underlag och att forskningen kommer närmare det omgivande samhället.

Hur jobbar VA med öppen vetenskap?

VA:s arbete med att främja öppen vetenskap genomsyrar hela verksamheten och vi arbetar både med utbildning och med kunskapsutveckling i specifika projekt. 

 • EU-Citizen.Science
  – Detta avslutade EU-projekt utvecklade en europeisk plattform för medborgarforskning.
 • ForskarFredags Massexperiment
  – Inom ramen för vetenskapsfestivalen ForskarFredag anordnas sedan 2009 ett årligt medborgarforskningsprojekt där allmänheten och skolklasser i Sverige bjuds in att delta i riktig forskning.
 • ORION Open Science
  – Detta avslutade EU-projekt syftade till att göra forskning inom livsvetenskaper och biomedicin
   öppnare och ta in fler samhällsperspektiv i sina processer.
 • RRI tools
  – Detta avslutade EU-projekt har utvecklat en verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation.
 • SciShops
  – Detta avslutade EU-projekt har utvecklat ekosystemet för Science Shops/kunskapskiosker i EU.
 • Tenacity
  – Detta Erasmus+ -projekt ska öka samhällsengagemanget för ett kunskapsbaserat samhälle bland annat genom att utveckla nya metoder och processer för samverkan och samtalsdemokrati inom ramen för lärosätenas samverkansuppgift.
 • YOUCOUNT
  EU-projektet YOUCOUNT handlar om att utveckla och testa olika sätt att öka ungdomars delaktighet i samhället.

Motsvarighet i engelskan

Open research, Open science, Open data (öppna data), Open access (öppen tillgång).

Läs mer

Se även #openscience och #öppenvetenskap i sociala medier.