Responsible research and innovation, RRI, översätts på svenska till ”ansvarsfull forskning och innovation”. Begreppet genomsyrar EU:s forskningsramverk Horisont 2020, och handlar i korthet om att forskning och innovation ska bedrivas med samhällets behov och utmaningar i fokus. EU-projektet RRI Tools, där VA varit det svenska navet, har arbetat fram en verktygslåda för RRI.

RRI Tools films from June 2015 where partners of RRI Tools and members of the RRI Tools Advisory Board give some hints about what RRI means.

EU-projektet RRI Tools har utvecklat en webbaserad verktygslåda för ansvarsfull forskning och innovation, RRI. I verktygslådan kan man hitta metoder och stöd för att arbeta med RRI, länkar till andra projekt som arbetat med begreppet RRI och information om vad RRI innebär för olika intressentgrupper.

Olika resurser finns tillgängliga för forskare, civilsamhälle, näringsliv, utbildare, myndigheter och beslutsfattare. För de olika RRI-aspekterna gender, open access, public engagement, science education, ethics och RRI governance finns ytterligare ingångar. Dessutom finns en sökmotor för olika resurser och inspirerande exempel, och ett verktyg för självreflektion.

Verktygslådan är en levande plattform för dialog och erfarenhetsutbyte, där man kan bidra med egna inspirerande exempel på RRI eller diskutera med andra användare.

Projektet RRI Tools pågick under åren 2014-2016 och var finansierat av EU:s sjunde ramprogram för utveckling och forskning. 26 partners ingick i projektet som täckte in sammanlagt 30 länder i Europa. EU-projektet RRI ToolsVetenskap & Allmänhet var koordinator för det svenska navet i RRI Tools-projektet, och har under projektets gång bland annat organiserat workshops för att arbeta fram de svenska bidragen till RRI Tools. Under projektets första år samlades nationell god praxis inom RRI samt svenska intressenters åsikter om definitionen av RRI och vilka hinder och möjligheter RRI skulle innebära. Under 2016 arrangerades en rad workshops för utbildning om RRI och verktygslådan. VA:s årskonferens VA-dagen 2014 hade också RRI som tema.

EU-projektet RRI Tools webbplats

För mer information kontakta Cissi Askwall, generalsekreterare.

 

Senaste om RRI:


| Vetenskap & Allmänhet

Super MoRRI – Ansvarsfull forskning och innovation

EU-projektet Super MoRRI syftar till att utveckla och förbättra metoder för att mäta aktiviteter inom RRI (ansvarsfull forskning och innovation). VA kommer att vara involverat i flera datainsamlingar för projektet som pågår 2019–2024.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA tycker till om nästa europeiska FoI-program

Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, FP9, bör därför vara öppet för alla samhällsaktörer, inklusive allmänheten och för aktörer utanför EU. Det är några av synpunkterna i VAs svar på EU-kommissionens samråd om hur nästa ramprogram bör utformas.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA: Stöd samspelet forskning – samhälle i EU:s nästa ramprogram

Medborgarforskning, Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) och projekt som stärker samspelet mellan vetenskap och samhälle. Det är tre aspekter som är viktiga att ha med i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, skriver Vetenskap & Allmänhet, VA, i ett inspel till Utbildningsdepartementet.

Läs vidare

| Helen Garrison

VA’s views on Horizon 2020 and funding post-2020

Do more to address citizens’ needs and involve them in the research and innovation process. Include the humanities and social sciences more in Horizon 2020 calls. These are two of the recommendations put forward by VA (Public & Science) in response to the European Commission’s public stakeholder consultation, which forms part of the interim evaluation of Horizon 2020. Responses to the questionnaire will help the Commission improve its implementation of H2020 and inform EU research and innovation funding post-2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA inspiring innovation at Engage 2016

Each year, the Engage conference in the UK brings together delegates interested in public engagement in Higher Education institutions. The 2016 conference theme was ‘inspiring innovation’. VA (Public & Science) contributed to the programme with a workshop on RRI (Responsible Research and Innovation), together with University College London (UCL).

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

800 deltagare, 450 verktyg, 18 språk: En ny verktygslåda för att stödja ansvarsfull forskning och innovation – RRI

Den nya versionen av verktygslådan för ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) har nu publicerats. Mer än 800 personer och institutioner runt om i Europa använder redan verktygen. Den öppna webbplattformen har utvecklats av EU-projektet RRI Tools för att hjälpa europeiska aktörer inom forskning och innovation att arbeta på ett mer socialt, etiskt och hållbart sätt – något som numera är ett krav i många utlysningar om forskningsmedel.

Läs vidare