Vad är medborgarforskning?

Medborgarforskning handlar om att allmänheten, alltså personer som inte är forskare, hjälper forskare att undersöka olika frågor. Det vanligaste är att hjälpa forskare att samla in och/eller granska stora mängder data, i en omfattning som inte skulle vara möjlig för forskaren på egen hand. Det kan exempelvis innebära att rapportera in observationer av växter eller djur, transkribera gamla brev eller klassificera bilder av galaxer. Medborgarforskning kan även handla om att gemensamt formulera forskningsfrågor, prova ut metoder och sammanställa eller kommunicera resultat.

Medborgarforskning innebär att allmänheten samskapar med forskare någonstans i forskningprocessen. Illustration: Lotta Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Varför medborgarforskning?

Medborgarforskning har flera fördelar. Den mest självklara är kanske att medborgarforskning hjälper forskare att snabbare göra vetenskapliga framsteg. Dessutom kan medborgarforskning innebära ett sätt att engagera personer som annars inte kommer i kontakt med forskning. Det ger medborgare möjlighet att få bättre kunskap om vad forskning innebär och hur den går till, något som i förlängningen kan öka deras förtroende för vetenskap och bygga relationer och skapa dialog mellan forskare och det omgivande samhället.

Hur jobbar VA med medborgarforskning?

VA arbetar med flera projekt som främjar medborgarforskning:

 • ARCS – medborgarforskning för alla
  – en svensk webbportal för medborgarforskning.
 • EU-Citizen.Science
  –  en europeisk plattform för medborgarforskning.
 • ForskarFredags massexperiment
  – Inom ramen för vetenskapsfestivalen ForskarFredag anordnas sedan 2009 ett årligt medborgarforskningsprojekt där allmänheten och skolklasser i Sverige bjuds in att delta i riktig forskning.
 • Hitta Vasas försvunna kanoner
  – Ett projekt i flera delar för att finna de försvunna kanonerna från regalskeppet Vasa. 

Motsvarighet i engelskan

Citizen science, Crowdsourced science

Läs mer

Se även #medborgarforskning och #citizenscience i sociala medier.