Nytt VA-år: Tillsammans gör vi vetenskap tillgänglig för alla

Runt om i världen ifrågasätts vetenskap och evidensbaserad kunskap. Vid klimattoppmötet i december i Madrid och det nyss avslutade världsekonomiska forumet i Davos ville vissa länder tyvärr inte ta till sig av forskarnas slutsatser. Trots att en stor majoritet av vetenskapssamhället menar att omfattande åtgärder behövs kunde världen inte enas om rejäla insatser för att bromsa klimatförändringarna.

Samtidigt finns ett starkt engagemang för forskning och fakta. VA är ett brett och växande nätverk av organisationer och personer som främjar dialog och öppenhet mellan forskare, allmänhet och samhället i stort. Det finns också flera glädjande resultat i den senaste VA-barometern: Fyra av fem svenskar har gott förtroende för forskare och intresset för vetenskap är faktiskt större än det för ekonomi, politik och sport.

Under 2019 har VA:s medlemmar bland annat bidragit till:

  • Dialogseminarier under Almedalsveckan i Visby. Vi öppnade också en kunskapskiosk där forskare pratade med besökare om hur vetenskap kan bidra till lösningar på deras frågor och problem.
  • Att 3 700 forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap kartlades. Resultaten i rapporten Jag vill men hinner inte diskuterades vid ett dialogseminarium i september där bl.a. forskningsminister Matilda Ernkrans medverkade.
  • Vetenskapsfestivalen ForskarFredag då mer än 17 000 besökare träffade 550 forskare i hundratals aktiviteter vid 30 evenemang runt om i Sverige.
  • Massexperimentet Stjärnförsöket där tusentals unga hjälpte forskaren Urban Eriksson, Lunds universitet, att mäta ljusföroreningar genom att räkna stjärnor på natthimlen.
  • Årsmötet då Ann Fust valdes till ny ordförande för VA.
  • VA-dagen med tema Från samtal till samverkan, då vi också med en skrift uppmärksammade att VA sedan starten 2002 publicerat mer än 100 rapporter.
  • Ett inspel till regeringens forskningspolitik med tonvikt på att engagera hela samhället i forskning, motverka kunskapsmotstånd och främja forskares samverkan med omvärlden.

Nu är ett nytt verksamhetsår igång. Under 2020 kommer vi bland annat att samordna två medborgarforskningsprojekt: dels Bostadsförsöket där unga och äldre tillsammans kartlägger tillgängligheten i bostäder för funktionsnedsatta, dels Svinnkollen där elever och forskare gemensamt undersöker, visualiserar och minskar matsvinnet i skolmatsalar. VA är också med och utvecklar en plattform för medborgarforskning i Sverige och Europa.

Tillsammans förverkligar vi visionen: Vetenskap tillgänglig för alla – och arbetar för att världens ledare också tar den till sig.

Vi fortsätter att utveckla metoder för att involvera allmänheten i forskning och anordnar en turné om Öppen vetenskap i samarbete med svenska lärosäten. Vi koordinerar den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag för femtonde året den 25 och 26 september och undersöker varför många svenskar saknar uppfattning om humaniora, och vad som kan göras åt det, i projektet Varför så dålig hum om humaniora?

VA har nu 95 medlemsorganisationer. Det är medlemmarna som både utgör och möjliggör Vetenskap & Allmänhet. Stort tack för allt engagemang! Tillsammans förverkligar vi visionen: Vetenskap tillgänglig för alla – och arbetar för att världens ledare också tar den till sig.

/Cissi Askwall, generalsekreterare VA.


Lägg till en kommentar