Vad ville Almedalen forska om?

Skapad:

2019-07-12

Senast uppdaterad:

2023-08-11

För att forskningen ska kunna ta sig an samhällsproblemen behöver forskare komma närmare samhället. En del av lösningen kan vara kunskapskiosker (science shops), ställen där allmänhet och civilsamhälle samverkar med forskare för att ta fram ny kunskap. Under Almedalsveckan 2019 slog vi upp en kunskapskiosk i Visby för att ta reda på vad Almedalen ville forska om.

Kunskapskiosken utifrån. Foto: Hanna Mellin/VA

Under Almedalens andra dag, måndagen den 1 juli, öppnade vi genom EU-projektet SciShops en kunskapskiosk på Skeppsbron i Visbys hamn. Med oss hade vi forskare från Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Karolinska Institutet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Nyfikna förbipasserande bjöds in att diskutera sina frågor och funderingar med närvarande forskare över en kopp kaffe eller en bägare popcorn. Det var en strid ström av besökare från att kiosken öppnade kl. 10 till stängning kl. 17.

Frågorna som mötte forskarna var spridda över en mängd olika ämnen, allt från vad en forskare gör under en vanlig arbetsdag till specifika frågor om olika problem som berörde besökarna i deras vardag. Forskarna förklarade vad forskning är, hur man angriper problem vetenskapligt och varför forskning ofta behöver ta tid. Det kom även förbi representanter från olika delar av civilsamhället och näringslivet och var nyfikna på hur vetenskapliga metoder kan användas i deras verksamheter. 

Full fart på diskussionerna i kunskapskiosken. Foto: Hanna Mellin/VA

Några av frågorna Almedalsbesökarna ville forska på var:

”Hur påverkas hälsan hos individer som växer upp i barnrika familjer (med många syskon)?”

”Vilken är den optimala hygienrutinen inom sjukvården för att minska risken för infektion, inför operation?”

”Vilka tekniska omställningar och utvecklingar kan göras för att minska svält och hunger på jorden – t.ex. genom att utveckla jordbruket för att bättre ta tillvara jordens resurser?”

”Vad är nyttan för samhälle och individ av kulturupplevelser?”

”Hur mycket påverkar köttproduktionen klimatet?”

”Hur mäter man självförtroende i skolan?”

”Hur påverkar det fria skolvalet resultaten i skolan, samt andra eventuella socioekonomiska konsekvenser?”

”Hur påverkar forskningsresultat politiken?”

”Hur kommer automation och AI påverka framtidens arbetskraft?”

”Kan sekulär psykologi ta inspiration och lärdom från religiös psykologi där själen finns med i ekvationen?”

”Varför finns ett så stort motstånd mot att se e-sport som en idrott i Europa, men inte i öst?”

”Hur kopplas förlust av ens eget minoritetsspråk till individens hälsa?”

”Är det bra för miljön med solceller?”

Besökarna fick skriva ner sina frågor på kort som hängdes upp i kiosken. Foto: Hanna Mellin/VA.

Ett stort tack till alla medverkande forskare:

Samt till alla förbipasserande forskare som deltog spontant!

Är du nyfiken på kunskapskiosker? Härnäst hittar deltagare i International Transdisciplinarity Conference i Göteborg oss på vår workshop om kunskapskiosker den 10 september. 


Vetenskap & Allmänhet är med i EU-projektet SciShops som vill sprida kännedom om konceptet Science Shops och starta fler kunskapskiosker i Europa. För mer information, kontakta projektledare Helen Garrison, [email protected].

Du kan också följa projektet på Twitter: @SciShops_EU, Facebook: @scishops.eu och läsa mer på SciShops webbplats.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *