Våra livsmedel står för en stor del av människans påverkan på klimat och miljö. Att minska svinnet är därför en viktig fråga för ett hållbarare samhälle. I Svinnkollen kommer forskare från KTH, Högskolan Dalarna och företaget Consupedia att tillsammans med svenska skolelever testa ett nytt, smart sätt att minska matsvinn. 

Foto: Tim Jewett / City of Portland Bureau of Planning and Sustainability.

Hur går det till?

Under en vecka kommer eleverna att via en app få daglig information om hur stor klimatpåverkan de olika alternativen på lunchmenyn har. De kommer sedan att använda appen för att fotografera sin lunchtallrik före och efter de har ätit. Appen kommer då att automatiskt räkna ut hur stort svinnet är. 

När: Svinnkollen genomförs 27 april – 15 maj. Varje skola/klass väljer en av dessa veckor för sitt deltagande.
Var: Hela Sverige
Vem kan delta: Svinnkollen är öppen för alla skolor i Sverige.

Mer information kommer i början av mars. Mobilappen och instruktioner kommer att publiceras i början av april.


Globala målen för hållbar utveckling

Svinnkollen bidrar till Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion genom Delmål 12.3 Halvera matsvinnet i världen. Läs mer om de Globala målen.


Intresseanmälan

Om du är lärare eller skolledare så kan du redan nu anmäla ditt intresse för att delta med dina elever i Svinnkollen. Fyll i formuläret nedan, så meddelar vi dig när det finns mer information!