100 rapporter om relationen mellan vetenskap och allmänhet

Nu har fler än 100 VA-rapporter publicerats sedan starten 2002. Det uppmärksammas med en jubileumsskrift där vi sammanfattar innehållet i våra undersökningar, lyfter fram resultat genom åren och låter personer utifrån reflektera över rapporterna.

Fördelningen över de grupper i samhället som våra VA-rapporter har undersökt.

VA har sedan grundandet 2002 arbetat med studier och undersökningar vid sidan av arbetet med att främja dialog och kunskapsutbyte. Resultaten från dessa undersökningar publiceras som VA-rapporter. Studierna bygger på vetenskapliga metoder men vänder sig till en bredare publik än enbart forskare. Rapporterna har därför ett enklare språk än vanlig vetenskaplig text. 

– VAs studier gör det möjligt att snabbt och enkelt bilda sig en uppfattning om läget för vetenskapskommunikationen i Sverige. Det är viktig information för alla som arbetar med sådana frågor inom medier, skola, universitet, högskolor och andra organisationer, säger Sverker Sörlin, ordförande Folkuniversitetet och professor i Miljöhistoria vid KTH.

Allmänheten står i fokus i ungefär hälften (51) av rapporterna. Övriga rapporter fokuserar bland annat på barn och ungdomar, forskare, journalister eller beslutsfattare. En majoritet (69 procent) bygger på kvantitativa data. Här ingår bland annat VA-barometern och den årliga medverkan i SOM-undersökningen genom projektet Vetenskapen i Samhället. En femtedel (19 procent) bygger på kvalitativa data från till exempel intervjuer och fokusgrupper och i tolv procent av rapporterna ingår både kvantitativa och kvalitativa data.

– Det är både inspirerande och viktigt att reflektera över sin egen verksamhet. Förutom att det är kul att uppmärksamma den här milstolpen så får vi med sammanställningen en överblick över vårt tidigare arbete och ett underlag för att fundera över framtida rapporter, säger Cissi Askwall, generalsekreterare, VA.

Ladda ned 100 VA-rapporter här.


Lägg till en kommentar