Tre utmaningar, nio lösningar – VAs inspel till Forskningspropositionen 2020

Engagera hela samhället i forskning, motverka kunskapsmotstånd och främja forskares samverkan med omvärlden. Det är tre utmaningar som Vetenskap & Allmänhet, VA, lyfter i sitt inspel till regeringens kommande forskningsproposition.

VAs inspel till Forskningspropositionen 2020 innehåller nio lösningar på samtida utmaningar.

VA har inbjudits att komma med inspel till Forskningspropositionen 2020. I svaret till regeringen formulerar föreningen tre utmaningar och nio förslag till lösningar att adressera i den kommande propositionen. Utmaningarna är att engagera hela samhället i forskning, motverka kunskapsmotstånd och främja intresse för vetenskap, samt att främja forskares samverkan med det omgivande samhället. Lösningarna, enligt VA, handlar om att på olika vis stimulera öppen vetenskap (open science) – ett paraplybegrepp som syftar till öppnare, mer transparenta och inkluderande processer i forskning och innovation.  

– Öppen vetenskap gynnar alla aktörer i samhället. Det leder till bättre och mer tillgänglig forskning, bättre beslutsunderlag för politiker, bättre förståelse och engagemang hos allmänheten. Vi uppmanar därför regeringen att genom sin politik ge Sverige möjlighet att dra nytta av alla dessa fördelar, genom att arbeta för öppen vetenskap på bred front, säger Cissi Askwall, generalsekreterare VA. 

Inspelet är framtaget efter ingående diskussioner med VAs styrelse. Förslagen rör de områden som VA verkar inom, och som sammanfattas i föreningens ändamålsparagraf: Att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Läs inspelet här.


Lägg till en kommentar