Öppen vetenskap – workshops

Öppen vetenskap har potential att förändra och öppna upp det vetenskapliga systemet för alla. Öppen vetenskap är också krav i EU-kommissionens  forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. Men vad innebär öppen vetenskap för dig och hur kan du dra nytta av det i ditt arbete?

Vetenskap & Allmänhet arrangerade under 2019-2021 workshops online eller fysiskt om öppen vetenskap där begrepp som, öppen tillgång, öppna data, samskapande (public engagement), samverkan, medborgarforskning och forskningskommunikation ingår. Workshoparna var till för personal på lärosäten runt om i Sverige.

Illustration: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0

Målet med dessa workshops var att stärka kompetensen hos forskare, personal vid forskningsservice, forskningskommunikatörer, bibliotekarier, samverkansansvariga samt övriga intresserade om vad dessa begrepp innebär och hur de kan tillämpas, både i det dagliga arbetet och för att underlätta ansökningar till t.ex. Horisont Europa EU:s ramprogram för forskning och innovation.

I workshopen blandades teoretiska presentationer om öppen vetenskap, samskapande och samverkan (public engagement), medborgarforskning och forskningskommunikation, med interaktiva grupparbeten och presentationer av lokala projekt. På så sätt fick deltagarna lära sig att applicera olika aspekter av öppen vetenskap i sitt arbete och i sina eventuella projektansökningar. Det gavs även en kortare inblick i hur man kan kommunicera om sitt projekt samt erbjuds individuell rådgivning för egna projektansökningar.

Utformning och genomförande av workshopparna skedde i samarbete med det lärosätet där de ägde rum. Medarrangörerna var med under dagen och presenterar sin verksamhet/service.

Upplägget har fokus på fyra områden:

Vid behov togs även ansvarsfull forskning och innovation upp (RRI- responsible research and innovation). Workshopsserien finansierades av Vinnova som en vidareutveckling av den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society – SwafS.

Vill du att vi håller en workshop hos er?

Är ni intresserad av en workshop och vill ha mer information? Ta kontakt med Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA.

Senaste om öppen vetenskap

Sverige behöver en nationell strategi för öppen vetenskap!

Debattartikel publicerad i Curie 20220905 “Det räcker inte att öppna dörren till forskning och säga välkommen.” För att verkligen åstadkomma öppen vetenskap behövs en nationell strategi. Det skriver Vetenskap & Allmänhet… Läs mer

Skapad:

2022-09-06 |

Uppdaterad:

2022-12-16 |

Kategorier:

Debattartiklar, Nyheter, Öppen vetenskap

VA tilldelas Svenska Unescopriset 2022

Vetenskap & Allmänhet, VA, har gjort viktiga insatser för en öppen vetenskap, såväl nationellt som internationellt. Därför får föreningen Svenska Unescopriset 2022. (mer…) Läs mer

Skapad:

2022-06-30 |

Uppdaterad:

2022-12-15 |

Kategorier:

Nyheter, Öppen vetenskap

Öppen vetenskap – snart verklighet världen runt

Unescos generalkonferens har antagit en rekommendation om öppen vetenskap. Vetenskap & Allmänhet ingick i den svenska delegationen och ser beslutet som ett viktigt steg på vägen mot mer tillgänglig och… Läs mer

Skapad:

2021-11-24 |

Uppdaterad:

2022-05-02 |

Kategorier:

Nyheter, Öppen vetenskap

Öppen vetenskap på turné

Vad är öppen vetenskap och vad innebär det för mig? Det är titeln på en serie av workshops som Vetenskap & Allmänhet sedan november har genomfört i Falun, Karlstad och… Läs mer

Skapad:

2019-12-11 |

Uppdaterad:

2022-01-10 |

Kategorier:

Nyheter, Öppen vetenskap, Referat från VA:s aktiviteter
Läs alla inlägg

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

VÅRA FRÅGOR

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]