EU:s forskningsprogram Horisont 2020 genomsyras av en strävan att föra forskning och samhälle närmare varandra. Denna strävan är grunden till delprogrammet Science with and for Society (SwafS). Vetenskap & Allmänhet koordinerar en nationell påverkansplattform med målet att öka det svenska deltagandet i SwafS.

Adalheidur Jonsdottir, SiS.net2 and Maria Hagardt of SwafS Advocacy Platform. Photo: Michalis Tzatzanis, FFG

Science with and for Society (SwafS) är ett delprogram i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Syftet med SwafS är bland annat att bygga upp ett effektivt samarbete mellan forskning och samhälle och att stimulera ansvarsfull forskning, så att framsteg inom forskning och innovation går hand i hand med samhällets väl och utveckling.

VA är koordinator för en nationell påverkansplattform som samlar ett femtiotal svenska aktörer inom SwafS olika delområden (Gender equality; RRI (Responsible Research and Innovation) Governance; Public engagement; Science education; Open Science och Ethics). Genom påverkansplattformen ska aktörerna tillsammans hitta nya kanaler och sätt att påverka hur framtida arbetsprogram och utlysningar inom Horisont 2020 utformas. Målet är att öka det svenska deltagandet i SwafS. I projektet ingår organisationer, myndigheter, forskningscentrum och enskilda forskare.

Projektet sträcker sig till till och med 2017 och finansieras av EU-Sam, som består av myndigheterna VINNOVA, Forte, Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.

Om du vill veta mer om projektet, eller kanske ingå i det, är du välkommen att höra av dig till Maria HagardtInternationell expert/kommunikatör på VA.

Plattformens webbplats hittas här: www.swafs.se

VA är även koordinator för den svenska delen i RRI Tools, ett EU-projekt som specifikt behandlar ansvarsfull forskning och utveckling, och som är en del av SwafS-delprogrammet.

 

Senaste om SwafS:


| Cissi Askwall

Stärk medborgarnas roll i Horisont Europa!

Det nuvarande förslaget till EUs nästa ramprogram för forskning och innovation är otillräckligt när det gäller att engagera och involvera allmänheten och civilsamhället. VA uppmanar den svenska regeringen och svenska europaparlamentariker att agera så att resurser öronmärks i Horisont Europa för att öppna upp vetenskapen och engagera medborgare i forskning.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Strengthen Citizen involvement and public engagement in Horizon Europe!

The current draft of the EU’s next framework programme for research and innovation is not addressing the needs to involve and engage citizens and civil society in research and innovation enough. VA has therefore encouraged the Swedish government and Swedish members of the European Parliament to act to make Horizon Europe a more citizen-oriented programme.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA tycker till om nästa europeiska FoI-program

Aktiv samverkan och engagemang från alla som berörs av forskning och innovation, gör att vi tillsammans kan skapa lösningar som är hållbara, transparenta och relevanta för samhället. Det nya europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, FP9, bör därför vara öppet för alla samhällsaktörer, inklusive allmänheten och för aktörer utanför EU. Det är några av synpunkterna i VAs svar på EU-kommissionens samråd om hur nästa ramprogram bör utformas.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Swedish SwafS platform helping to shape the next EU research and innovation programme

Around 40 national representatives and experts from 23 countries gathered at the Swedish Research and Innovation Office in Brussels at the end of February to discuss the next European Framework Programme for Research and Innovation, FP9. The meeting was organised by the Swedish Advocacy Platform for SwafS (Science with and for Society) and SiS.net2, the international network of National Contact Points for SwafS in Horizon 2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Påverka nästa europeiska forsknings- och innovationsprogram!

Omkring 40 nationella representanter och experter från 23 länder samlades i slutet av februari på Sveriges forsknings- och innovationskontor i Bryssel för att diskutera nästa europeiska ramprogram för forskning och innovation, FP9. Mötet arrangerades av den svenska Påverkansplattformen för SwafS (Science with and for Society) och SiS.net2, det internationella nätverket för nationella kontaktpersoner för SwafS inom Horisont 2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

From Open Science to Impact

How can researchers embrace open science for better research and societal impact? Listen to a webinar exploring different opportunities.

Läs vidare