EU:s forskningsprogram Horisont 2020 genomsyras av en strävan att föra forskning och samhälle närmare varandra. Denna strävan är grunden till delprogrammet Science with and for Society (SwafS). Vetenskap & Allmänhet koordinerar en nationell påverkansplattform med målet att öka det svenska deltagandet i SwafS.

Swafs

Science with and for Society (SwafS) är ett delprogram i EU:s forskningsprogram Horisont 2020. Syftet med SwafS är bland annat att bygga upp ett effektivt samarbete mellan forskning och samhälle och att stimulera ansvarsfull forskning, så att framsteg inom forskning och innovation går hand i hand med samhällets väl och utveckling.

VA är koordinator för en nationell påverkansplattform som samlar ett femtiotal svenska aktörer inom SwafS olika delområden (Gender equality; RRI (Responsible Research and Innovation) Governance; Public engagement; Science education; Open Science och Ethics). Genom påverkansplattformen ska aktörerna tillsammans hitta nya kanaler och sätt att påverka hur framtida arbetsprogram och utlysningar inom Horisont 2020 utformas. Målet är att öka det svenska deltagandet i SwafS. I projektet ingår organisationer, myndigheter, forskningscentrum och enskilda forskare.

Projektet sträcker sig till till och med 2017 och finansieras av EU-Sam, som består av myndigheterna VINNOVA, Forte, Formas, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen.

Om du vill veta mer om projektet, eller kanske ingå i det, är du välkommen att höra av dig till Maria Lindholm, chefsutredare.

Plattformens webbplats hittas här: www.swafs.se

VA är även koordinator för den svenska delen i RRI Tools, ett EU-projekt som specifikt behandlar ansvarsfull forskning och utveckling, och som är en del av SwafS-delprogrammet.

 

Senaste om SwafS:


| Vetenskap & Allmänhet

From Open Science to Impact

How can researchers embrace open science for better research and societal impact? Listen to a webinar exploring different opportunities.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA: Stöd samspelet forskning – samhälle i EU:s nästa ramprogram

Medborgarforskning, Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) och projekt som stärker samspelet mellan vetenskap och samhälle. Det är tre aspekter som är viktiga att ha med i EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation, skriver Vetenskap & Allmänhet, VA, i ett inspel till Utbildningsdepartementet.

Läs vidare

| Helen Garrison

VA’s views on Horizon 2020 and funding post-2020

Do more to address citizens’ needs and involve them in the research and innovation process. Include the humanities and social sciences more in Horizon 2020 calls. These are two of the recommendations put forward by VA (Public & Science) in response to the European Commission’s public stakeholder consultation, which forms part of the interim evaluation of Horizon 2020. Responses to the questionnaire will help the Commission improve its implementation of H2020 and inform EU research and innovation funding post-2020.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA responds to Horizon 2020 consultation on SwafS work programme

Before presenting new political initiatives or new legislative proposals the EU Commission often holds an open consultation where citizens and organisations are invited to submit their views on a particular matter. The consultation on the Horizon 2020 Science with and for Society Work Programme aims at obtaining ”views and contributions from a broad constituency on the potential strategy and priorities of the ‘Science with and for Society’ Work Programme for the period 2018-2020.” VA’s answer to the consultation was submitted in early June 2016.

Läs vidare

| Helen Garrison

Building bridges in science communication. Report on VA’s experiences at PCST in Turkey

Istanbul was the host city for the 14th global PCST science communication conference that took place between 26 and 28 April 2016. The conference gathered some 300 delegates from 40 countries to discuss a wide range of issues in science communication practice, training and research. This year VA (Public & Science) contributed three engaging sessions to the programme on citizen science, factors influencing public confidence in science and ways of influencing Horizon2020, respectively.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA bidrar till Europa 2020-strategin

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen. Vi lyfter fram den påverkansplattform som VA samordnar i Sverige och några andra exempel på hur vi arbetar för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin.

Läs vidare