Maria Hagardt

Foto: Gustaf Waesterberg

Maria Hagardt

Internationell samordnare/kommunikatör
Verksamhetsutvecklare

Tel: 070-265 81 33
E-post: [email protected]


Som internationell samordnare och kommunikatör jobbar jag främst med VAs EU-projekt som ORION Open Science och Allthings.Bio samt att utveckla nationella och internationella uppdrag och samarbeten som t ex Forum för forskningskommunikation samt den svenska noden, Hub Sweden för nätverket Falling Walls Engage. Jag jobbar även med EU-policypåverkan via den nationella referensgruppen för WIDERA-programmet inom EU’s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa.

VA har som svensk expertorganisation för öppen vetenskap, medborgarforskning, forskningskommunikation och samverkan en viktig roll med att främja dialog mellan olika aktörer inom akademi, politik, samhälle och näringsliv på både nationell, europeisk och internationell nivå.

Vetenskap, forskning och innovation har inga gränser. Genom samverkan, inkludering och kunskapsutbyte på olika nivåer främjar vi en hållbar samhällsutveckling.


Lägg till en kommentar