Maria Hagardt

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Maria Hagardt

Internationell expert och kommunikatör

Mob: 070-265 81 33
E-post: [email protected]


Som internationell expert och kommunikatör jobbar jag främst med VAs EU-projekt och internationella uppdrag och samarbeten som; ORION Open Science, BLOOM Bioeconomy och SciShops. Jag jobbar även med EU-policypåverkan i påverkansplattformen för Science with and for society (SwafS) samt är ansvarig för ORION-projektets nyhetsbrev. Utöver det sitter jag i  Vetenskapsrådets referensgrupp för Science with and for Society inom EU’s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

VA har som svensk expertorganisation för öppen vetenskap, medborgarforskning och forskningskommunikation en viktig roll med att främja samverkan, dialog och debatt mellan olika aktörer inom akademi, politik, samhälle och näringsliv på både nationell, europeisk och internationell nivå.

Vetenskap, forskning och innovation har inga gränser. Genom samverkan, inkludering och kunskapsutbyte på olika nivåer främjar vi en hållbar samhällsutveckling.


Lägg till en kommentar