VA vill öka kunskapen om ungas syn på vetenskap och kunskap, samt om hur de utvecklar sina attityder och åsikter.

barnFF
Foto: ForskarFredag

Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige (2021)

I samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) har VA undersökt hur barn och unga i Sverige ser på kunskap i och utanför skolan, med särskilt fokus på naturvetenskap, matematik och läsning. Rapporten baserar sig på dataunderlag från stora nationella och internationella undersökningar som PISA, PIRLS, TIMSS, och Skolverkets Attityder till skolan.

Elever ritar sig själva som framtida forskare – resultat från ForskarFredags teckningstävling 2017 (2018:4)

I samband med ForskarFredag 2017 ritade elever 1 237 bilder av sig själva som forskare. Analysen av ett urval av dessa redovisas i denna studie.

• Kunskap äger (2007:8) – sammanfattning av ungas attityder till kunskap, forskning och forskare

Kunskap är bra! Men ”vetenskap” uppfattas negativt av unga. Det visar den studie av barns och ungdomars attityder till kunskap, forskning och forskare som VA genomförde 2007. Studien består av en analys av samlade data från VAs årliga attitydundersökningar 2002-2007 (2007:4), djupintervjuer med barn, 10-12 år, och ungdomar, 16-17 år (2007:5), en förstudie av forskarbilder i medier som unga tar del av (2007:6), en analys av utvärderingar av aktiviteter vars syfte är att stimulera ungas intresse för naturvetenskap och teknik (2007:7) samt en integrerad bred översikt av litteratur.

• Myself as a researcher (2008:3)

I samband med ForskarFredag 2007 ritade 3 000 barn teckningar av sig själva som forskare. Analysen av ett urval av dessa redovisas i denna studie.

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Kunskap äger – VA-dagen 2007

Referat av Erika Ingvald, vetenskapsjournalist.

Det är den 13 november. Snön faller. Då värmer det att slinka in på rockklubben Debaser på Medborgarplatsen i Stockholm och höra det unga bandet Tabasco Stockholm.

Läs vidare