Generation Ekvation – så ser barn och unga på kunskap och lärande

Skapad:

2021-03-16

Senast uppdaterad:

2024-05-20

Hur ser barn och ungdomar på kunskap i och utanför skolan? Det handlar Generation Ekvation – En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige om, en ny IVA-rapport som är framtagen i samarbete med Vetenskap & Allmänhet.

Rapporten har ett särskilt fokus på naturvetenskap, matematik och läsning och ger en överblick kring resultat som rör barn och ungas attityder i stora nationella och internationella skolundersökningar som PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student Assessment) samt Skolverkets årliga nationella undersökning Attityder till skolan.

Martin Bergman och Gustav Bohlin, utredare på Vetenskap & Allmänhet, har arbetat tillsammans med IVA i sammanställningen av rapporten. 

– Det har varit väldigt spännande att fördjupa sig i de här frågorna. När det rapporteras om de stora internationella undersökningarna så är det oftast resultatutvecklingen som står i fokus. Men det är viktigt att också ta hänsyn till barn och ungdomars attityder till skolan och lärande, säger Gustav Bohlin, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Några slutsatser från rapporten:

  • De flesta unga trivs bra i skolan och i sin klass.
  • Ungas stress i skolan har ökat och är särskilt hög bland flickor. Skillnaderna mellan pojkar och flickor i Sverige är bland de största i världen. 
  • Allt färre tycker att skolan ger lust att lära mer och att skolan ger kunskap av nytta för framtiden.
  • Högt självförtroende kring läsning och läsförmågan är bra – men läslusten är oroväckande låg.
  • Det finns tydliga samband mellan socioekonomisk bakgrund och synen på framtida karriär och karriärmöjligheter.
  • Intresset för naturvetenskapliga yrken är extra stort bland elever med utländsk bakgrund.

Rapporten ingår i IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle, vars vision är ett samhälle där kunskap ger människor möjligheter att bygga en bättre värld för alla. Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig diskussion om hur dagens unga ser på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan. 

Ladda ner och läs mer om rapporten här!

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *