Politiker har stort inflytande på allmänhetens attityder och beteenden. Hur politiker ser på kunskap, vetenskap och vetenskapens roll i samhället påverkar. En aktiv dialog mellan politiker och forskare har betydelse.

politiker
Mikael Damberg (S), Åsa Romson (MP) och Peter Honeth (FP) i samtal på VAs 10-årsjubileum 2012.

• Partiernas valmanifest 2018

Som en del av kampanjen #Hurvetdudet? så genomfördes en undersökning av alla riksdagspartiers valmanifest inför valet 2018.

• Forskning i valet 2010 – Är forskning en valvinnare?

Strax efter valet 2010 frågade vi allmänheten hur viktiga frågor om forskning och innovation var för dem när de valde vilket parti de skulle rösta på i riksdagsvalet. Vi granskade också partiernas valmanifest med sökljus på ord som forskare forskning och vetenskap.

• Politik och Vetenskap – 2006:5

VA genomförde 2006 en studie i fyra delar av politikers relation till vetenskapen: en intervjuundersökning av riksdagsledamöters och kommunpolitikers attityder till och uppfattningar om vetenskap och forskare (2006:2), en analys av det vetenskapsrelaterade innehållet i de politiska partiernas egna tidskrifter (2006:3), en bok där politiker och forskare själva utvecklar sin syn på den inbördes relationen (2006:4, Kunskapsbiten), samt en litteraturstudie (2006:8). I intervjuundersökningen ingick ett specialurval ledamöter i Stockholms stads fullmäktige (redovisas i VA-rapport 2006:7).

För en överblick över de huvudsakliga resultaten, ta del av en sammanfattning av alla delar i studien.

Resultaten från politikerstudien 2006 har presenterats och diskuterats vid seminarier under Almedalsveckan i Visby liksom vid VA-dagen 2006.

 

Senaste om detta:


| Vetenskap & Allmänhet

Kunskap och samhälle = kunskapssamhälle?

Seminarium under Almedalsveckan 2008

Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet fanns på plats i Visby under Almedalsveckan med ett gemensamt seminarium som berörde kunskapssamhället. Ett sjuttiotal kvalificerade deltagare samlades runt borden för att diskutera och reflektera över relationen mellan forskare, politiker, journalister och allmänhet.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Forskaren och politikern – en missförstådd relation?

Almedalsseminarium 2007

Hur kommunicerar forskare och politiker? Förstår de varandra? Eller förhindras en konstruktiv dialog av olikheterna mellan den politiska arenan och forskarvärlden? Meningarna gick isär när frågorna diskuterades under Almedalsveckan.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

VA-dagen 2006 om samspelet vetenskap – politik

Referat av Erika Ingvald, frilansjournalist

Skrattsalvorna fyller teatern på Dramatiska institutet när VA-dagen inleds med ett möte mellan ”landstingsrådet” och ”professorn i teoretisk arbetslöshetsträning med fokus på jämställdhet ur genusperspektiv”; en sketch som mitt i prick gestaltar nidbilden av lokalpolitikern och forskaren.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Politik och Vetenskap – en litteraturstudie

Rapport 2006:8

Politiker är en grupp som har stort inflytande på allmänhetens attityder och beteenden. Hur politiker ser på kunskap, vetenskapoch vetenskapens roll i samhället påverkar. En aktiv dialog mellanpolitiker och forskare har betydelse. VA har därför genomfört en studie i tre delar av politikers relation till vetenskapen:

Läs vidare